2021. július 6-án 9.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés
401/2021. (VII.6.) sz. 1./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
412/2021. (VII.6.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
413/2021. (VII.6.) sz. 3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
414/2021. (VII.6.) sz. 4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)
415/2021. (VII.6.) sz. 5./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
417/2021. (VII.6.) sz. 6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
418/2021. (VII.6.) sz. 7./ A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
419/2021. (VII.6.) sz. 8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére
Top