2020. október 8-án 11.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről

172/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

522/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

523/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 2 tartózkodás)

 

524/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című előterjesztést a következők szerint módosítja:

-A 4014-es sor Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldfelület felújítása sor neve kiegészül a parkfelújítással és a 6140-es Céltartalék sorból átcsoportosításra kerül 10 millió forint.

-A 4131-es Veszélyelhárítás sor az Általános tartalék terhére 20 millió forinttal megnő.

Határidő: 2020. október 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

525/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti megrendelések 2020. évre meghatározott összegét 15.000 eFt-tal megemeli,

2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú  módosításának megkötésére.

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 2 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen szavazat  mellett megalkotja a 29/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

526/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 29/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról visszavonja. 

Határidő: 2020. október 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 tartózkodás)

 

527/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című előterjesztést a következő szerint módosítja:

-Az általános tartalékból a 3021-es Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadási sorra átcsoportosít a 20 millió forintot. 

Határidő: 2020. október 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (14 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14 igen szavazat  mellett megalkotja a 29/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2-3/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

528/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a jelenleg érvényes piaci alapú bérlakások bérleti szerződéseiben foglalt feltételeket és vizsgálja felül a szerződéseket. 

Határidő: 2020.október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 3 tartózkodás)

 

529/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 130/2/2020. számú „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című előterjesztés 29.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

-A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 60%-a, a teljesen felújított épületekben – ahol az utolsó 10 évben teljes épület kiürítés mellett megvalósított felújítás volt – a 80 %-a.”

 

(6 igen, 5 nem, 4 tartózkodás)

 

530/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 130/2/2020. számú „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című előterjesztés 32.§ c.) pontja törlésre kerül.”

(2 igen, 5 nem, 8 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról.

 

4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló) 

177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

531/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló …../2020. (….) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 177/2020. sz. előterjesztés mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért

(11 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

 

5./ Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének megindítása és UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása

173/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

532/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 173/2020. számú „Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének megindítása és UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása” című előterjesztést az alábbiak szerint módosítja: 

-Az elkészülő Kerületi Építési Szabályzatokat a József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzatával együtt tárgyalja a Képviselő-testület. 

Határidő: 2020. október 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

533/2020. (X.8.) sz.

Határozat

a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 358/2018. (XI.22.) sz. határozatát visszavonja.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

b.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja Budapest Főváros IX. kerület TIMÓT utca és környéke (Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának készítését tárgyalásos eljárásban.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

c.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja Budapest Főváros IX. kerület Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának készítését tárgyalásos eljárásban.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős:Baranyi Krisztina polgármester

 

d.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja Budapest Főváros IX. kerület Budapest IX. kerület CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának készítését tárgyalásos eljárásban.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

e.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja a Budapest IX. kerület UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatának módosítását tárgyalásos eljárásban.

Határidő:2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

f.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésére és UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban a …/2020. sz. előterjesztéshez tervezetként mellékelt tervezési szerződés megkötésére a változtatást kezdeményező NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság költségvállalása mellett.

Határidő: 2021. április 8

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

g.) Az elkészülő Kerületi Építési Szabályzatokat a József Attila-lakótelep Kerületi Építési Szabályzatával együtt tárgyalja a Képviselő-testület. 

Határidő:2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

6./ Parkolási közszolgáltatási szerződés

181/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban

176/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója

 

534/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Parkolási közszolgáltatási szerződés” című és a „Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. IX. hónapban” című napirendeket egy napirendi pont keretében tárgyalja meg.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 tartózkodás)

 

535/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Parkolási közszolgáltatási szerződés” című előterjesztést a következők szerint módosítja:

-A Közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja a következők szerint módosul: A kompenzáció mértékét a szerződés 3. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, de a kompenzáció nem haladhatja meg az adott naptári évre meghatározott előirányzott kompenzáció 110%-át. Amennyiben a 3. számú mellékletben foglaltak szerint meghatározott összeg nagyobb, mint az előirányzott kompenzáció 110%-a, abban az esetben a felek a kompenzáció mértékének az előirányzott kompenzáció 110%-át fogadják el, ennek megfelelő alulkompenzációt térít meg az Önkormányzat.

Határidő: 2020. október 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

 

536/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a novemberi rendes ülésén megvizsgálja a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációt az indikatív árajánlatok tekintetében.

Határidő: 2020. november 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

537/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megköti a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-vel a 181/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási szerződést 2021. január 1-étől 2025. december 31-ig terjedő határozott időtartamra, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2020. október 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 4 tartózkodás)

 

7./ A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata

182/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

538/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vertikaland Kft. vezetőjének, Kis Bernadettnek hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

539/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 182/2020. sz. – ”A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 tartózkodás)

 

8./ Javaslat a Magyar Posta Zrt. 5 évre szóló kérelmének elbírálására

171/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

540/2020. (X.8.) sz.

Határozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2. – 6.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a 171/2020. sz. előterjesztés mellékletében szereplő közterületeire a levélgyűjtő szekrények céljára kért közterület-használathoz 2020. november 01. – 2025. december 31.-ig díjmentesen hozzájárul. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, egyhangú)

 

9./ Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. felvonulási terület céljára kért közterület-használati megállapodásának 21 hónapra szóló meghosszabbítás iránti kérelme

184/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

541/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. megjelent képviselőinek Pethő Tamásnak és Borbély Csabának hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

542/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő a (38017/20), (38017/47), (38017/48) és a (38017/51) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lechner fasor – Komor Marcell u. – Gregersen körönd előtti 1.495 m2-es területére 2020. október 1. napjától 2022. június 30. napjáig 30 % díjkedvezménnyel  Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. részére a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a gyalogosok biztonságos közlekedésének biztosítása mellett a Müpa és HÉV közötti útszakaszon a balesetveszély folyamatos elhárításáról és a szükséges javítások elvégzéséről a közterülethasználat időtartama alatt folyamatosan gondoskodik, továbbá az útpálya helyreállítását a 184/2020. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti műszaki leírásnak megfelelően a Millennium Gardens Irodaház építkezéssel összefüggő közterület-használat befejezését követő 30 napon belül elvégzi.

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 3 tartózkodás)

10./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.) számú döntések ellen

163/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

543/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GASZTRO PALETTA Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Bezerédi út 19.) felülvizsgálati kérelmének nem ad helyt, és helyben hagyja a Városgazdálkodási Bizottságnak a VB 155/2020. (VII.29.) számú és a VB 156/2020. (VII.29.) számú határozati javaslatokat elutasító döntéseit.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 5 tartózkodás)

 

11./ Alapító okiratok módosítása

179/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

544/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 475/2020.(IX.10.) és 476/2020.(IX.10.) számú határozatait visszavonja.

Határidő: 2020.10.08.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

545/2020. (X.8.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/509075/2020/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. június 9. napján kiadott, E/509075/2020/1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 545/2020. (X.8.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

1.2.2telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
2 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18.
3 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény – Raktár 1094 Budapest, Liliom utca 8. fszt. I/TB3.
4 Mester Galéria és Közösségi Tér 1095 Budapest, Mester utca 5.
5 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3.
6 József Attila – Lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. fszt.
7 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag utca 15. fszt. 375.
8 Művészeti inkubátorház
 1. apest, Vágóhíd utca 31-33. fszt.

 

2.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése

 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján nevezi ki pályázat útján, határozott időre, legfeljebb 5 évre, munkaviszonyban.

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

546/2020. (X.8.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő

Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/838267/2020/1.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Pinceszínház a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. szeptember 07. napján kiadott, E/Pinceszínház/2017/H számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 546/2020. (X.8.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

1.Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

547/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Polgármester Asszonyt a 179/2020. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatban szereplő módosító okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

12./ Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére

185/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

 

548/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ az alábbi három helyszínen a térfelügyeleti kamerák telepítését jóváhagyja:

 1. Budapest IX. kerület, Üllői út – Csárdás köz 
 2. Budapest IX. kerület, Dési Huber utca – Üllői út kereszteződése 
 3. Budapest IX. kerület, Soroksári út – Földváry utca

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a 185/2020 számú előterjesztés 1-5. pontjában foglalt fejlesztések megvalósítását jóváhagyja.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet a 185/2020 számú előterjesztés 1-5. pontjában foglalt fejlesztések megvalósítására tartalmazza a szükséges összeget.

Határidő: az önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési fedezet biztosítását követően a 185/2020 számú előterjesztés 1-5. pontjában foglalt fejlesztések megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.

Határidő: a költségvetési fedezet biztosítását követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

13./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben

135/2020., 135/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok

 

549/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ 135/2020. számú, valamint a 135/2/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek esetében egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával „felhő alapú” rögzítési technológia használata mellett. Az egyes önkormányzati tulajdonú épületek területén a kameratelepítés feltétele, hogy a telepítésbe és kamerás megfigyelésbe az ingatlanban szerződéssel rendelkező bérlők felét eggyel meghaladó számú bérlő beleegyezik. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésében szereplő „lépcsőházi megfigyelő rendszer kiépítés” költségvetési soron szereplő előirányzat terhére gondoskodjon a kiépítés megvalósításáról az alábbi önkormányzati tulajdonú épületekben:

 1. 1094 Bp., Balázs Béla u. 5. 
 2. 1094 Bp., Balázs Béla u. 25. 
 3. 1094 Bp., Balázs Béla u. 32/A-B.
 4. 1096 Bp., Thaly Kálmán u. 8.
 5. 1094 Bp. Tűzoltó u. 66.

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú épületekben esetlegesen elkövetett jogsértések szankcionálása érdekében – az adatvédelmi előírások figyelembevételével – gondoskodjon a szükséges „eljárásrend” kidolgozásáról, ezzel összefüggésben az esetlegesen módosítani szükséges helyi jogszabályok tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.”

(4 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)

550/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy,

1./ 135/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek esetében egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával „felhő alapú” rögzítési technológia használata mellett. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésében szereplő „lépcsőházi megfigyelő rendszer kiépítés” költségvetési soron szereplő előirányzat terhére gondoskodjon a kiépítés megvalósításáról az alábbi önkormányzati tulajdonú épületekben:

 1. 1094 Bp., Balázs Béla u. 5. 
 2. 1094 Bp., Balázs Béla u. 25. 
 3. 1094 Bp., Balázs Béla u. 32/A-B.
 4. 1096 Bp., Thaly Kálmán u. 8.
 5. 1094 Bp. Tűzoltó u. 66.

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú épületekben esetlegesen elkövetett jogsértések szankcionálása érdekében – az adatvédelmi előírások figyelembevételével – gondoskodjon a szükséges „eljárásrend” kidolgozásáról, ezzel összefüggésben az esetlegesen módosítani szükséges helyi jogszabályok tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.

Határidő: 2020. december 15.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit Főjegyző

(14 igen, egyhangú)

 

14./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére

186/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

551/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester Asszonyt a Képviselő-testület nevében Támogató Nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére Kvassay Jenő és Sajó Elemér emlékhely létesítésére.

Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

 

15./ Javaslat okos utcatáblák kihelyezésére

187/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

        Csóti Zsombor tanácsnok

 

552/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ elindítja az okos utcatábla programját, és felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy kezdje meg a 187/2020. sz. előterjesztés alapján a megvalósítást. 

Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, gondoskodjon arról, hogy az okos utcatáblák tervezéséhez, legyártásához, valamint a grafikai és a webhely fejlesztési költségekhez, valamint a tartalom előállításához és felhelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre álljon. 

Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 3 tartózkodás)

 

18./ Javaslat az Üllői úti ideiglenes kerékpárút járdára történő áthelyezésére

183/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor tanácsnok

 

553/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ támogatja az Üllői úton a járdán, indokolt esetben a közúton kerékpárút kialakítását.

Határidő: 2020. december 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a megvalósítás érdekében felkéri a polgármester asszonyt, hogy kezdjen egyeztetést a javaslatról, annak megvalósításáról, annak megvalósításáról a nyolcadik kerülettel és a Fővárossal. 

Határidő: 2020. december 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ támogatja az Üllői úti kerékpárút jobb és biztonságosabb elérése érdekében a kerékpárosok számára a Nagyvárad téren való biztonságos szintbeli átkelés kialakítását. 

Határidő: 2020. december 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

 

19./ Javaslat a Ferencváros Torna Club zászlajának önkormányzati középületre történő kihelyezésére 190/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok

 

554/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden év május 3-án kihelyezi a Ferencváros Torna Club zászlaját a Bakáts tér 14. Ferencváros Önkormányzatának épület homlokzatára a Nemzeti, Uniós és kerületi zászló mellé. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés 3201. sor terhére gondoskodjon a zászló beszerzéséről.”

 (5 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

555/2020. (X.8.) sz.

Határozat

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ kihelyezi a Ferencváros Torna Club zászlaját a Bakáts tér 14. Ferencváros Önkormányzatának épület homlokzatára a Nemzeti, Uniós és kerületi zászló mellé. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetés 3201. sor terhére gondoskodjon a zászló beszerzéséről.

2./ Felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a Ferencváros Torna Clubtól kérje meg a hivatalos zászló kihelyezésére az engedélyt. 

Határidő: 2020. október 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

16./ Interpelláció 

71/2/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

556/2020. (X.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 71/2/2020. számon benyújtott interpellációra adott választ elfogadja.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Top