2020. október 8-án 11.00 órakor tartott rendes nyílt ülés
522/2020. (X.8.) sz. 1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről
523/2020. (X.8.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
528/2020. (X.8.) sz. 3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)
531/2020. (X.8.) sz. 4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
532/2020. (X.8.) sz. 5./ Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének megindítása és UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása
534/2020. (X.8.) sz. 6./ Parkolási közszolgáltatási szerződés
538/2020. (X.8.) sz. 7./ A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata
540/2020. (X.8.) sz. 8./ Javaslat a Magyar Posta Zrt. 5 évre szóló kérelmének elbírálására
541/2020. (X.8.) sz. 9./ Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Kft. felvonulási terület céljára kért közterület-használati megállapodásának 21 hónapra szóló meghosszabbítás iránti kérelme
543/2020. (X.8.) sz. 10./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.) számú döntések ellen
544/2020. (X.8.) sz. 11./ Alapító okiratok módosítása
548/2020. (X.8.) sz. 12./ Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére
549/2020. (X.8.) sz. 13./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben
551/2020. (X.8.) sz. 14./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére
552/2020. (X.8.) sz. 15./ Javaslat okos utcatáblák kihelyezésére
553/2020. (X.8.) sz. 18./ Javaslat az Üllői úti ideiglenes kerékpárút járdára történő áthelyezésére
554/2020. (X.8.) sz. 19./ Javaslat a Ferencváros Torna Club zászlajának önkormányzati középületre történő kihelyezésére 190/2020. sz. előterjesztés
556/2020. (X.8.) sz. 16./ Interpelláció
Top