2020. július 13-án 14.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának (vezető tisztségviselőjének) átmeneti jelleggel történő megbízása

116/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

398/2020. (VII.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pataki Márton Dánielt 2020. július 13. napjától (az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott ügyvezető megbízásáig), de legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör ellátásával megbízza (tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el).

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 nem)

 

399/2020. (VII.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pataki Márton Dánielt 2020. július 13. napjától (az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott ügyvezető megbízásáig), de legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör ellátásával megbízza (tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el).

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, valamint az alapítói határozat cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2020. július 13. napjától a 116/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a Módosító Okirat aláírására.

Határidő: 2020. július 23.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 nem 1 tartózkodás)

 

2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása

115/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

400/2020. (VII.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságvezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) megbízatásának pályázati felhívásának módosításairól egyszerre szavaz. 

 

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 4 tartózkodás)

 

401/2020. (VII.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságvezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) megbízatásának pályázati felhívása az alábbiak szerint módosul. 

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gubacsi út 89. 

A munkabér és juttatás: A Munkatörvénykönyve és a Gazdasági Társaság juttatásai és javadalmazási szabályzata szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24. 

A pályázat elbírálásának módja: a beérkezett pályázatok alapján az érvényes pályázatot benyújtókat előzetesen a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és az Egészségügyi, Szociális, Ifjúsági, Civil és Sport Bizottság meghallgatja és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató személyére.

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 4 tartózkodás)

 

402/2020. (VII.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságvezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) megbízatásának időtartamát határozatlan időben állapítja meg az eredményes eljárás során kiválasztott ügyvezető igazgató megbízatásának napjától.

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a vezető tisztségviselői (ügyvezető igazgató) megbízatás határozatlan időtartamban történő meghatározását tartalmazó alapító okirat módosítást a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálásával egy időben terjessze a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elé.

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 115/2020. sz. előterjesztés melléklete és a KT 401/2020. (VII.13.) sz. határozat szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2020. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 4 nem)

Top