2020. július 2-án 09.00 órakor tartott rendkívüli ülés
350/2020. (VII.2.) sz 1./ Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen
351/2020. (VII.2.) sz. 2./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
352/2020. (VII.2.) sz. 3./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására
353/2020. (VII.2.) sz. 4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)
356/2020. (VII.2.) sz. 5./ Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatására
357/2020. (VII.2.) sz. 6./ Javaslat emléktábla állítására
358/2020. (VII.2.) sz. 7./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
359/2020. (VII.2.) sz. 8./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2018/2019 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
360/2020. (VII.2.) sz. 9./ Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének kérelme
361/2020. (VII.2.) sz. 10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra
362/2020. (VII.2.) sz. 11./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására
363/2020. (VII.2.) sz. 12./ Jelentés a gazdasági társaságok jogi, gazdasági, pénzügyi átvilágításáról
371/2020. (VII.2.) sz. 13./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve
372/2020. (VII.2.) sz. 14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve
374/2020. (VII.2.) sz. 15./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
375/2020. (VII.2.) sz. 16./ Javaslat a 9. TV és a Ferencváros Újság önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági társaság keretében való működtetésére
376/2020. (VII.2.) sz. 17./ 2020. évi elidegenítési címjegyzék
377/2020. (VII.2.) sz. 18./ Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjtételeinek meghatározására, továbbá a Kt. 265/2012. (VI. 07.) számú határozat, valamint a Kt. 124/2015. (IV. 23.) számú határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére
379/2020. (VII.2.) sz. 19./ 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelés elengedése, mérséklése
381/2020. (VII.02.) sz. 20./ Képviselői indítvány
384/2020. (VII.2.) sz. 21./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
387/2020. (VII.2.) sz. 22./ Javaslat kiépíteni kívánt kamerák helyszínei tekintetében
388/2020. (VII.2.) sz. 23./ Beszámoló a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldása érdekében végzett feladatokról
389/2020. (VII.2.) sz. 24./ Javaslat parkolással kapcsolatos döntések meghozatalára a József Attila-lakótelep
390/2020. (VII.2.) sz. 25./ Javaslat a kerületi utasvárókkal kapcsolatos döntések meghozatalára
391/2020. (VII.2.) sz. 26./ Az elektromos rollerekről
394/2020. (VII.2.) sz. 27./ A tűzijáték önkormányzati felhasználásáról

 

Top