2020. február 13-án 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

2./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

47/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

64/2020. (II.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázatot (pályázati eljárást) eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően 2020. március 1-jétől az igazgatóhelyettes látja el az intézményvezetői feladatokat az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott igazgatói megbízásig.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton résztvevőt a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról értesítse, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 47/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 18.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértelemmel rendelkező bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

– Földiák András szakértő (közművelődési szakterület, 12102-3/2007.),

– Gábor Ilona, a Magyar Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke, a Kispesti Művelődési Ház igazgatója,

– Várhalmi András szakértő (közművelődési szakterület, 17443-3/2007.)

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság tagjainak (a reprezentatív szakszervezet által delegált tag kivételével) megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/benyújtott pályázat összegben határozza meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon az önkormányzat költségvetésének a 3142. „Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sora terhére.

Határidő: 2020. március 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

4/6-15/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

65/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. január 1. napjától az általa fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának dolgozóit a 4/7/2020. számú előterjesztésben foglaltak szerinti többletjavadalmazásban részesíti. 

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

66/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ 2020. január 1. napjától az intézmények cafetéria juttatását a jogszabály szerint megengedett maximumra, a 4/9/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján bruttó 200.000 forintra emeli.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ 2020. január 1. napjától a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Epres Óvoda, a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda, a Ferencvárosi Liliom Óvoda, a Ferencvárosi Méhecske Óvoda, a Ferencvárosi Napfény Óvoda, a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda valamint Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére a számlával igazolt pénzbeni ruházati hozzájárulást a 4/9/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján bruttó 52.650,- forint/fő/év összegben határozza meg.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ 2020. január 1. napjától az általa fenntartott óvodákban a nem pedagógus besorolású dolgozókat a 4/9/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján havi bruttó 20.000 forint összegű többletjavadalmazásban részesíti.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ 2020. január 1. napjától a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozókat a 4/9/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján havi bruttó 10.000 forint összegű többletjavadalmazásban részesíti.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ felkéri a Polgármestert, hogy a többletjavadalmazáshoz szükséges pénzügyi fedezet költségvetésben történő átcsoportosításáról gondoskodjon úgy, hogy a 6130. számú Céltartalék „2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedése” költségvetési sorról a 4/9/2020. számú előterjesztésben megjelölt intézmények költségvetési soraira, a 4/9/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján összesen 80.598.000,- forintot vezessen át. 

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

67/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/11/2020. számú módosító indítványban szereplő pontok külön-külön szavazásáról névszerinti szavazással dönt.”

 

(6 igen, 8 nem, 3 tartózkodás)

 

68/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/11/2020. számú módosító indítványban szereplő pontokról egy szavazással dönt.”

(8 igen, 5 nem, 4 tartózkodás)

 

69/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3306 költségvetési sor – az iskolakezdési támogatást 40 millió forinttal.”

(6 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)

 

70/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3325 költségvetési sor – a 65+ támogatást 60 millió forinttal.”

(7 igen, 6 nem, 4 tartózkodás)

 

71/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3326 költségvetési sor – az internet támogatást 20 millió forinttal.”

(6 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)

72/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3413 költségvetési sor – a diáksport támogatást 8 millió forinttal.”

(6 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)

 

73/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3415 költségvetési sor – a sport pályázatokat 4 millió forinttal.”

(5 igen, 5 nem, 7 tartózkodás)

 

74/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 4014 költségvetési sor – a műfüves sportpálya, játszótér felújításokat 100 millió forinttal.”

(6 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)

 

75/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3962 költségvetési sor – a Ferencvárosi Torna Clubot 45,8 millió forinttal az alábbiak szerint: – Ferencvárosi Torna Club 45 millió forint

    – FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. 500 ezer forint

    – FTC Női Torna Kft. 300 ezer forint”

(5 igen, 3 nem, 9 tartózkodás)

 

76/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 4125 költségvetési sor – a lakóépületek elektromos hálózat felújítását 401 millió forinttal.”

(6 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)

 

77/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3026 költségvetési sor – az informatikai működést 132 millió forinttal, a fejlesztést 82 millió forinttal.”

(5 igen, 5 nem, 7 tartózkodás)

 

78/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 4124 költségvetési sor – az önkormányzati lakások komfortosítását 200 millió forinttal.”

(5 igen, 5 nem, 7 tartózkodás)

 

79/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 3928 költségvetési sor – a társasház felújítási pályázatot 350 millió forinttal.”

(6 igen, 6 nem, 5 tartózkodás)

 

80/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/11/2020. számú előterjesztés szerint támogatja – 5063 költségvetési sor – a digitális tantermek kialakítását 26 millió forinttal.”

(6 igen, 5 nem, 6 tartózkodás)

 

81/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti részletezését, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 4/6/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező …/2020. (…) sz. rendelet-tervezet 15. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.  

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (13 igen, 4 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 5 nem mellett megalkotja 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)

38/2020., 38/2-3/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

82/2020. (II.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sagát Lászlónénak hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

Deutsch László képviselő nem szavazott.

 

83/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 38/2020., 38/2-3/2020. sz. –”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztéseket leveszi a napirendjéről.”

(6 igen, 10 nem, 1 tartózkodás)

 

84/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 38/2020. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete, valamint a 38/2-3/2020. sz. előterjesztések szerinti tartalommal Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020. (…) rendeletét tervezetként elfogadja, és a kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)

 

85/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése szerint gondoskodjon a rendelettervezet hirdetmény útján történő közzétételéről az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 3 tartózkodás)

 

86/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy a teljesen felújított önkormányzati tulajdonú lakóépületekben lévő, házfelügyelői szolgálati jelleggel rendelkező lakások vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedéseket a házfelügyelői munkaviszonyra irányuló szerződések megszüntetése érdekében a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet 9.§ (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.”

(4 igen, 10 nem, 3 tartózkodás)

 

5./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) 

39/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

87/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 39/2020. számú – A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) című előterjesztést – leveszi a napirendjéről.”

(5 igen, 10 nem, 2 tartózkodás)

 

88/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 39/2020. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendelettervezet szomszédos önkormányzatoknak, valamint a környezetvédelmi igazgatási szervnek történő megküldéséről.”

(1 igen, 11 nem, 5 tartózkodás)

 

6./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

41/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

89/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 41/2020. sz. előterjesztés mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.”

(13 nem, 3 tartózkodás)

 

7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

42/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

90/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 42/2020. sz. előterjesztés mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.”

(11 nem, 5 tartózkodás)

 

8./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

43/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

91/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 43/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (16 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, 1 tartózkodás mellett megalkotja 5/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról.

 

9./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

44/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

92/2020. (II.13.) sz. Módosította a 143/2020. (IV.2.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a FEV IX. Zrt. részére működésének közvetett költségeire a 2020. évre 808.270 eFt összegű támogatást nyújt, azzal, hogy a 2021. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2020. évi támogatási összeg arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra kerül,

2./ a FEV IX. Zrt-vel az ingatlanok kezelése, üzemeltetése tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2020. évre vonatkozóan bruttó 410.779 eFt-ban határozza meg,

3./ a FEV IX. Zrt-vel a parkolás tárgyában létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció összegét bruttó 419.100 eFt-ban határozza meg,

4./ a FEV IX. Zrt-vel létrejött megbízási szerződésben szereplő megbízási díjat 2020. évre vonatkozóan bruttó 38.100 eFt-ban határozza meg,

5./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1. pontban foglaltaknak megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2., 3. és 4. pontban meghatározott közszolgáltatási szerződéseket és a megbízási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa.

Határidő: 2020. február 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 5 nem)

 

93/2020. (II.13.) sz. Módosította a 144/2020. (IV.2.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a FESZOFE Kft. részére tevékenysége fenntartása és folyamatos biztosítása céljából 2020. évre 350.160 eFt összegű támogatást nyújt, azzal, hogy 2021. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2020. évi támogatási összeg arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra kerül,

2./ a FESZOFE Kft-vel létrejött közszolgáltatási szerződésében szereplő kompenzáció összegét 2020. évre vonatkozóan bruttó 455.284 eFt-ban, az eseti megrendelésekre vonatkozó díjat pedig az alábbi bontásban bruttó 114.800 eF-ban határozza meg:

– a városüzemeltetésért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont I., II. alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi és mennyiségi igényeire, valamint az önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 46.040 eFt,

– a vagyongazdálkodásért felelős iroda feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont III. alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi és mennyiségi igényeire, valamint az önkormányzat közszolgáltató feladataihoz szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire bruttó 68.760 eFt,

azzal, hogy amennyiben a városüzemeltetésért felelős iroda vagy a vagyongazdálkodásért felelős iroda eseti megrendelései kimerítették az adott irodához tartozó keretösszeget, az eseti megrendelés megrendelhető és kifizethető a városüzemeltetésért felelős iroda és a vagyongazdálkodásért felelős iroda vezetőjének együttes hozzájárulásával a másik iroda rendelkezésre álló keretösszegének terhére,

3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezéseket meghatározza és az 1. pontban foglaltaknak megfelelő támogatási szerződést megkösse, valamint a 2. pontban meghatározott közszolgáltatási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 5 nem)

 

94/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a FESZ Kft-vel létrejött feladatellátási szerződésben a 2020. évre vonatkozóan a kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozó díjazás mértékét 107.531 eFt-ban, míg az önként vállalt feladatokra vonatkozó díjazás mértékét 160.269 eFt-ban határozza meg,

2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési ütemezést meghatározza és az 1. pontban meghatározott feladatellátási szerződést az ott meghatározottaknak megfelelően módosítsa.

Határidő: 2020. február 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 5 nem)

10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre

45/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

95/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2020. április 27-30. között határozza meg.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beíratást 2020. április 27-30. között az alábbi időpontokban határozza meg: 

2020.
Óvoda neve április 27.

hétfő

április 28.

kedd

április 29.

szerda

április 30.

csütörtök

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 8.00-12.00 óra

13.00-16.00 óra 

8.00-12.00 óra

13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra

13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra
Ferencvárosi Csudafa Óvoda 8.30-11.30 óra

14.00-16.30 óra

8.00-11.30 óra

14.00-16.30 óra

8.00-11.30 óra

14.00-16.30 óra

8.00-11.30 óra

14.00-16.30 óra

Ferencvárosi Epres 

Óvoda

8.00-17.30 óra 8.00-13.00 óra 15.00-17.30 óra 8.00-13.00 óra
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 8.00-12.00 óra

13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra

13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra

13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 8.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra
Ferencvárosi Liliom

Óvoda

8.00-14.00 óra 10.00-16.00 óra 14.00-18.00 óra  8.30-14.30 óra
Ferencvárosi Méhecske Óvoda 8.00-12.00 óra 15.00-17.30 óra 8.00-12.00 óra 15.00-17.30 óra
Ferencvárosi Napfény Óvoda 8.30-12.30 óra 14.00-17.00 óra 10.00-15.00 óra 8.00-12.00 óra
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

3./ az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló fenntartói hirdetményt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

4./ felkéri Polgármester Asszonyt, gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről 2020. március 27. napjáig.

Határidő: 2020. március 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekbe – az engedélyezett létszám mértékéig – a felvétel folyamatosan történik.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

 

11./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

9/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

96/2020. (II.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kékesi Györgyné óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontja 2020. április 1. napja, a munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2020. augusztus 1. – 2020. november 30. napja közötti időszak.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul Kékesi Györgyné 40 éves közalkalmazotti jogviszonyához kapcsolódó jubileumi jutalmának kifizetéséhez valamint – a jogviszony megszűnésének időpontjában esetlegesen meglévő – fel nem használt szabadságának pénzben történő megváltásához.

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján történik, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.

Határidő: 2020. február 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 9/2020. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatinak ellátására vonatkozó pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2020. június 5.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

– Villányi Györgyné (szakértői szám: SZ 021671) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés

– Hajnal Margit Hajnalka (szakértői szám: SZ 027197) óvodai pedagógiai értékelés, intézményértékelés

– dr. Remzsőné Piti Kata (szakértői szám: SZ 025306) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázat összegben határozza meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. „humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére.

Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

 

12./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára

46/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

97/2020. (II.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva kinyilvánítja azt a szándékát, hogy legalább kétharmados nevelőtestületi egyetértés esetén a Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetőjét, Surmanné Keztyűs Tündét, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda vezetőjét, Nagyné Dobó Erikát valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda vezetőjét, Vajasné Kabarecz Ágnest pályázati eljárás lefolytatása nélkül kész megbízni újabb (első megbízás meghosszabbítása) 5 évre magasabb vezetői feladatok ellátásával.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az ismételt magasabb vezetői megbízás kapcsán a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott nevelőtestületi vélemény beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: 2020. március 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

13./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme

48/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

98/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány a 48/2020. számú előterjesztés mellékletében szereplő kérelmét támogatja, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és az Alapítvány részére 60.000,- Ft támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő program megvalósítására a költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges szerződések megkötéséről.

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (13 igen, egyhangú)

 

14./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről

49/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója

 

99/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

 

15./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása

10/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

100/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően – hozzájárul a STÚDIÓ „K” Alapítvány által bérelt Budapest, IX. Ráday u. 32. földszint III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2023. február 28. napjáig szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 120.000 Ft/hó + ÁFA, valamint a mindenkori közös költség összegében állapítja meg.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

 

101/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően – hozzájárul a STÚDIÓ „K” Alapítvány által bérelt Budapest, IX. Ráday u. 32. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2023. február 28. napjáig szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 20.000 Ft/hó + ÁFA, valamint a mindenkori közös költség összegében állapítja meg.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

 

16./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

50/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

102/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget pályáztatás útján kívánja bérbe adni a szerződéskötéstől számított 3 év időtartamra, legalább 198.845 Ft/hó + ÁFA bérleti díj, valamint a mindenkori havi közös költség díjfizetési kötelezettséggel.”

(2 igen, 4 nem, 9 tartózkodás)

 

103/2020. (II.13.) sz. Visszavonta a 104/2020. (II.13.) sz. határozat

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 70.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj, valamint a mindenkori havi közös költség díjfizetési kötelezettséggel, 3 évig szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli.”

 (8 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

 

104/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 103/2020. (II.13.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

 

105/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 70.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj, valamint a mindenkori havi közös költség díjfizetési kötelezettséggel, 3 évig szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli.”

 (9 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

 

106/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölését elutasítja.”

(2 igen, 5 nem, 7 tartózkodás)

 

17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására

51/2020., 51/2-3/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

107/2020. (II.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi Krisztina polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

hónapok
Szabadságnapok száma I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII.
össze-sen 2020. évi 2019. évi 17., 28.

(2019. évi igénybe nem vett)

16-17.,

23-24.

(2019. évi igénybe nem vett)

25.

(tárgyévi)

14. 18-19.,

22., 29-30.

1-3.,

6-10.

3-7.,

10-14.,

17-19.,

24., 29.

26. 2. 21-23.,

28-31.

45 39 6 2 5 1 5 8 15 1 1 7

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges ügyviteli feladatokkal kapcsolatos intézkedést tegye meg.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

18./ Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében

52/2020., 52/2/2020., 52/2/1/2020., 52/2/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

108/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új tervet készített a Bakáts tér felújítására.”

(4 igen, 8 nem, 4 tartózkodás)

 

109/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a teljes projektről – Bakáts tér, Bakáts utca a Lónyay utcáig – legyen közösségi tervezés.”

(4 igen, 4 nem, 8 tartózkodás)

 

110/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát az Üllői út (Kálvin tér – Ferenc körút közti szakaszának) és a Közraktár utca BKK 2020-as tervezési címlistában történő előresorolására.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

 

111/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát az Üllői út (Kálvin tér – Ferenc körút közti szakaszának) és a Közraktár utca Budapest Közút 2020-as kivitelezési címlistába történő beemelésére.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

 

112/2020. (II.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bakáts tér 9. szám alatti üres önkormányzati helyiség „Bakáts projekt pop-up iroda” céljait szolgálja.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Bakáts projekt pop-up irodát” üzemeltet 2020 második negyedévében, és külsős szakértőt bíz meg a Bakáts téri templom előtti területre vonatkozó közösségi tervezés, kommunikáció lebonyolítására.

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020 nyarára, az iskolai szünet idejére próbaüzemet készít elő a forgalomtechnikai terv kipróbálására.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 nem)

 

113/2020. (II.13.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát az Ecseri úti és Pöttyös utcai metrómegálló felszínrendezés terveinek aktualizálására.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát az Üllői úton a Pöttyös utca tengelyében gyalogos átkelőhely létesítésének Budapest Közút 2020-as kivitelezési címlistába történő beemelésére.

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Dési Huber utca, Napfény utca és a Pöttyös utca által határolt terület, ún. Főtér út-, járda- és zöldterületének rendbetételére készítsen megvalósítási tervet. 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az átmenő forgalom csökkentése érdekében forgalomcsillapítást célzó tervet készíttet a József Attila-lakótelepre, különös tekintettel a Dési Huber és Csengettyű utcák forgalmára, és 2021 nyarára, az iskolai szünet idejére készítsen elő próbaüzemet a terv kipróbálására.

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Ecseri úti és Pöttyös utcai metrómegálló felszínrendezésére, és erre ütemezzen át 150 millió forintot.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

 

19./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 38.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata

36/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

 

114/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GEOS Project Development Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.) kérelmét elutasítja, és a Kp/9370-2/2019/XXX számú polgármesteri döntést helyben hagyja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 6 nem)

 

20./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 56. – Ráday utca 57.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata

37/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

 

115/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GEOS Development Holding Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.) kérelmét elutasítja, és a Kp/9364-8/2019/XXX számú polgármesteri döntést helyben hagyja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 6 nem)

 

21./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Erkel utca 18.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata

35/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

 

116/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GEOS Invest Hungária Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.) kérelmét elutasítja, és a Kp/15996-3/2019/XXX számú polgármesteri döntést helyben hagyja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 6 nem)

 

22./ A Duna Aszfalt Kft. Budapest IX. kerület Hajóállomás u. (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú területre forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (teljes útlezárás) megkapott közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme

62/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

117/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja a Városgazdálkodási Bizottságnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdésében és a 15.§ (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörét és úgy dönt, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Hajóállomás u. összesen 2.860 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, teljes útlezárás a déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítéséhez kapcsolódó felvonulási terület és kiszolgáló útvonal biztosítása céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett 2020. március 02. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő  időszakra a közterület-használathoz 10%-os díjkedvezmény mellett járul hozzá. A rendelet alapján a fizetendő közterület használati díja bruttó 560.560,- Ft/nap 90 %-a.”

 (8 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

 

118/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önklormányzatának Képvisel-testülete eseti jelleggel magához vonja a Városgazdálkodási Bizottságnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdésében és a 15.§ (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörét és úgy dönt, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Hajóállomás u. összesen 2.860 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, teljes útlezárás a déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítéséhez kapcsolódó felvonulási terület és kiszolgáló útvonal biztosítása céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett 2020. március 2. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő időszakra a közterület-használathoz hozzájárul, ezzel egyidejűleg a Kft. 99%-os díjkedvezményre vonatkozó kérelmét elutasítja, így a fizetendő közterület használati díj bruttó 560.560,- Ft/nap.

(8 igen, 7 nem, 1 tartózkodás)

 

119/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja a Városgazdálkodási Bizottságnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdésében és a 15.§ (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörét és úgy dönt, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Hajóállomás u. összesen 2.860 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, teljes útlezárás a déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítéséhez kapcsolódó felvonulási terület és kiszolgáló útvonal biztosítása céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett 2020. március 02. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő  időszakra a közterület-használathoz 11%-os díjkedvezmény mellett járul hozzá. A rendelet alapján a fizetendő közterület használati díja bruttó 560.560,- Ft/nap 89 %-a.”

 (8 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)

 

120/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja a Városgazdálkodási Bizottságnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdésében és a 15.§ (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörét és úgy dönt, hogy a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Hajóállomás u. összesen 2.860 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, teljes útlezárás a déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítéséhez kapcsolódó felvonulási terület és kiszolgáló útvonal biztosítása céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett 2020. március 02. napjától 2020. november 30. napjáig terjedő  időszakra a közterület-használathoz 5%-os díjkedvezmény mellett járul hozzá. A rendelet alapján a fizetendő közterület használati díja bruttó 560.560,- Ft/nap 95 %-a.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 4 nem, 3 tartózkodás)

 

23./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

30/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

121/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban a 2020. évben 

a nyári időszakban 2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 19. napjáig (8 munkanap) terjedő időszakra,

a téli időszakban 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig (4 munkanap) terjedő időszakra 

igazgatási szünetet rendel el.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(16 igen, egyhangú)

 

122/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. június 30., illetve 2020. december 10.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(16 igen, egyhangú)

 

123/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.

Határidő: 2020. június 30., illetve 2020. december 10.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(16 igen, egyhangú)

 

24./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról

61/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

 

124/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére ingyenessé tehessük a darált (darálós kávégép esetén szemes) kávé, tea, tej, cukor elérését, és ennek tárgyi biztosítékául az önkormányzat konyháiban egy kávéfőző és egy vízforraló biztosítását.

Határidő: 2020. március 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a polgármestert, hogy azon hivatali dolgozók számára, akiknek részt kell venniük a bizottsági és testületi üléseken, az ülés idejére kávét, üdítőt, szendvicset biztosítson az önkormányzat. Amennyiben az ülés 20.30 óra után ér véget, a még kötelezően jelen lévő hivatali dolgozóknak a hazajutása érdekében vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezek a dolgozók – igény esetén – taxi segítségével juthassanak haza.

Határidő: 2020. március 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a polgármestert, hogy a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző bevonásával vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy amennyiben egy hivatali dolgozónak a hivatalos munkaidejét meghaladóan kell az önkormányzatban tartózkodnia a hivatali kötelességének teljesítése érdekében, a hivatali munkaidő hivatalos leteltétől a munka tényleges befejezéséig terjedő időtartamot másfélszeres szorzóval szabadidőként ki lehet-e adni úgy, hogy azt a vezetőjével történő egyeztetést követően a hivatali dolgozó szabadon igénybe veheti.

Határidő: 2020. március 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri a polgármestert, hogy a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző bevonásával vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy szervezeti egységenként a munkavállalók elkötelezettségének növelésére szolgáló, elsősorban oktatásra, szakmai továbbképzésre, fejlesztésre, motivációs célokra szolgáló, a Képviselő-testület által meghatározott költségvetési keret kialakítható-e, és amennyiben az lehetséges, a polgármester és a jegyző gondoskodjon a költségvetési keret felhasználásáról rendelkező szabályozás megalkotásáról.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ felkéri a polgármestert, hogy a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző bevonásával vizsgálja meg a Polgármesteri Hivatalnál a home office jellegű munkavégzés bevezetésének lehetőségét, és amennyiben az lehetséges, a jegyző gondoskodjon a home office-ban is ellátható munkakörök meghatározásáról és egy hivatali home office szabályzat elkészítéséről.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 2 tartózkodás)

Dr. Bácskai János, Gyurákovics Andrea, Kállay Gáborné képviselők nem szavaztak.

 

25./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja

32/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

125/2020. (II.13.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ elfogadja a történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelését és a 2020. évi program-javaslatot azzal, hogy felkéri a Polgármestert a megvalósítás érdekében szükséges intézkedések megtételére.

2./ visszavonja a 13/2018. (I.25.) sz. határozatát a Balázs Béla u. 27/B. sz. alatti (hrsz.: 37764) felépítményes ingatlan értékesítéséről,

3./ visszavonja a 15/2018. (I.25.) sz. határozatát a Gát u. 8-10. (hrsz. 37717) szám alatti felépítményes ingatlan értékesítéséről,

4./ visszavonja a 17/2018. (I.25.) sz. határozatát a Lenhossék u. 5. (Gát u. 15) (hrsz. 37749) szám alatti felépítményes ingatlan értékesítéséről,

5./ visszavonja a 18/2018. (I.25.) sz. határozatát a Lenhossék u. 12. (Gát u. 16) (hrsz. 37722) szám alatti felépítményes ingatlan értékesítéséről,

6./ visszavonja a 19/2018. (I.25.) sz. határozatát a Gát u. 22. sz. alatti (hrsz. 37753)  felépítményes ingatlan értékesítéséről,

7./ visszavonja a 21/2018. (I.25.) sz. határozatát a Gát u. 24-26. sz. alatti (hrsz. 37754) felépítményes ingatlan értékesítéséről,

8./ visszavonja a 22/2018. (I.25.) sz. határozatát a Márton u. 8/A. (Gát u. 28.) sz. alatti (hrsz. 37755) felépítményes ingatlan értékesítéséről,

9./ visszavonja a 23/2018. (I.25.) sz. határozatát a Márton u. 8/B. sz. alatti (hrsz. 37756) felépítményes ingatlan értékesítéséről.

Határidő: 2020. február 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

10./ felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a Drégely u. 12., Vágóhíd u. 10., és a Drégely utca 10. sz. alatti ingatlanok kiürítésének megkezdéséről.

Határidő: az épület-kiürítéshez szükséges források rendelkezésére állását követő 30. nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

Top