2020. február 13-án 15.00 órakor tartott rendes ülés

64/2020. (II.13.) sz.

2./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

65/2020. (II.13.) sz.

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

82/2020. (II.13.) sz.

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
87/2020. (II.13.) sz. 5./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
89/2020. (II.13.) sz. 6./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
90/2020. (II.13.) sz. 7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
91/2020. (II.13.) sz. 8./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
92/2020. (II.13.) sz. 9./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

95/2020. (II.13.) sz.

10./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre
96/2020. (II.13.) sz. 11./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
97/2020. (II.13.) sz. 12./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
98/2020. (II.13.) sz. 13./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme
99/2020. (II.13.) sz. 14./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről
100/2020. (II.13.) sz. 15./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása
102/2020. (II.13.) sz. 16./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
107/2020. (II.13.) sz. 17./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
108/2020. (II.13.) sz. 18./ Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében
114/2020. (II.13.) sz. 19./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 38.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
115/2020. (II.13.) sz. 20./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Lónyay utca 56. – Ráday utca 57.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
116/2020. (II.13.) sz. 21./ Közterület-használat (Budapest, IX. kerület Erkel utca 18.) tárgyában hozott polgármesteri döntés felülvizsgálata
117/2020. (II.13.) sz. 22./ A Duna Aszfalt Kft. Budapest IX. kerület Hajóállomás u. (38086/65) és (38086/67) hrsz.-ú területre forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítása céljára (teljes útlezárás) megkapott közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti kérelme
121/2020. (II.13.) sz. 23./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
124/2020. (II.13.) sz. 24./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról
125/2020. (II.13.) sz. 25./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja
Top