2020. január 27-én 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés  – kivonat

1./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése

7/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

2/2020. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat – a Fővárosi Önkormányzat által 2020. január 7-én elkészített és elküldött tartalommal, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve – tudomásul veszi. 

Határidő: 2020. január 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

2./ Ideiglenes (vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz kivizsgálására

29/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő

        Kállay Gáborné képviselő

        Zombory Miklós képviselő

        Sajó Ákos képviselő

        Dr. Bácskai János képviselő

        Deutsch László képviselő

 

3/2020. (I.27.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 38.§ (1) alapján ideiglenes (vizsgáló-) bizottságot hoz létre a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz kivizsgálására.”

(6 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)

Top