2019.12.12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

207/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

402/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

403/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 215/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 2 tartózkodás)

 

404/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a./ a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt eseti megrendelések 2019. évre meghatározott összegét 4.000 eFt-tal megemeli,

b./ felhatalmazza a Polgármestert a FESZOFE Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a./ pontjának megfelelő tartalmú módosításának megkötésére.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 4 tartózkodás mellett megalkotja 22/2019. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban) 

230/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

405/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 230/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 23/2019. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.

 

4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

229/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

406/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 230/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

407/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés tervezése során a 229/2019. számú előterjesztésben foglalt bérfejlesztéshez szükséges pénzügyi fedezetet a 1711. „Polgármesteri Hivatal személyi juttatások” és a 1741. „Közterület-felügyelet személyi juttatások” költségvetési soron szerepeltesse.

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 24/2019. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

5./ 2020. évi éves ellenőrzési terv

213/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

408/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú mellékletben szereplő 2020. évi éves ellenőrzési tervet.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(16 igen, egyhangú)

 

6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására

228/2019., 228/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

409/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés módosított 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

 

410/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött feladat ellátási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés módosított 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására

Határidő: 2019. december 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

411/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja FEV IX. Zrt-vel megkötött támogatási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

412/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-val lakás-és helyiséggazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés módosított 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

 

413/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja a FESZOFE Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés módosított 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 nem)

 

414/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. április 1. – 2020. december 31. közötti időszak feladatellátására vonatkozó (köz) beszerzési eljárások megindításáról 2019. december 31-ig gondoskodjon.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Sebők Endre ügyvezető

(16 igen, egyhangú)

 

415/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja a FEV IX. Zrt-vel megkötött megbízási szerződésnek a módosítását a 228/2019. számú előterjesztés módosított 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a végleges szerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

7./ Javaslat ingyenes közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban

227/2019., 227/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

416/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4.§ (1) bekezdésében a Polgármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt, hogy a 227/2019. számú előterjesztés mellékletét képező organizációs terv alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület (1092 Budapest, Ráday u. 28.) részére felvonulási terület céljára a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36847) hrsz-ú közterület:

-945 m2 területének 2020. január 6- 2020. január 31-ig történő (a közterület használat díja ezen időtartamra: 230 Ft/m2/nap.), és

-1955 m2 területének 2020. február 6- 2020. március 31-ig történő (a közterület használat díja ezen időtartamra: 230 Ft/m2/nap) 

használatához hozzájárul azzal, hogy amennyiben a bontási munkák során a fák helyrehozhatatlanul megsérülnek, és mindez a Dunamelléki Református Egyházkerület felróható magatartására vezethető vissza, a közterület-használati hozzájárulás megszűnik, egyben felkéri a Polgármestert a közterület-használatáról szóló megállapodás megkötésére. 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

417/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 227/2019. (XII.12.) számú határozatban foglalt közterület-használat díját nem engedi el, ellenben közterület-használat díját 10 %-kal csökkenti azzal a feltétellel, hogy a bontási munkálatok elvégzése során fakivágásra nem kerül sor és a Dunamelléki Református Egyházkerület minden tőle elvárhatót megtesz – pl. kaloda használatával vagy más megfelelő módon – a fák védelme érdekében és gondoskodik a közterület-használattal érintett terület és a tér olyan elválasztásáról, amely a bontási munkákkal kapcsolatos zavaró hatásokat a legszükségesebbre csökkenti.  Amennyiben a bontási munkák során a fák helyrehozhatatlanul megsérülnek és mindez a Dunamelléki Református Egyházkerület felróható magatartására vezethető vissza, a 227/2019. (XII.12.) számú határozatban foglalt közterület-használati díjat a Dunamelléki Református Egyházkerület köteles teljes összegben megfizetni az Önkormányzat részére. Felkéri a Polgármestert jelen határozatban foglaltaknak a közterület-használatról szóló megállapodásban való rögzítésére.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 nem)

 

418/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferenciaközpont újjáépítésével összefüggő közterület-fejlesztésekről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal valamint a Városgazdálkodási Bizottsággal együtt folytasson egyeztetéseket.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

419/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal valamint a Városgazdálkodási Bizottsággal együtt a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferenciaközpont újjáépítésével összefüggő közterület-fejlesztésekről szóló együttműködési megállapodás előkészítése érdekében folytasson egyeztetéseket, és a tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

8./ Dr. Bácskai János szabadságmegváltása

226/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztős: Baranyi Krisztina polgármester

 

420/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bácskai János 2014. október 12. napjától 2019. október 13. napjáig tartó polgármesteri megbízatásának – sajátos közszolgálati jogviszonya – időtartama alatt igénybe nem vett 71 munkanap szabadsága pénzben történő megváltását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 104. § (6) bekezdésében és a 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megállapítja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az igénybe nem vett 71 munkanap szabadság megváltása érdekében a megszűnt sajátos közszolgálati jogviszony alatt hatályos illetmény és egyéb járandóság alapulvételével, bruttó 3.330.961,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.”

(6 igen, 2 nem, 8 tartózkodás)

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása vonatkozó pályázat kiírása

209/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

421/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása vonatkozó pályázat részeként benyújtandó iratok körét kiegészíti azzal, hogy a pályázó nyújtson be egy 2020-2021. évre szóló ferencvárosi kulturális programtervet. 

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina

(15 igen, 2 tartózkodás)

 

422/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati kiírásban a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szóljon.”

(7 igen, 7 nem, 3 tartózkodás)

 

423/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 209/2019. számú előterjesztés 421/2019. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2019. december 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértelemmel rendelkező bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

-Földiák András szakértő (közművelődési szakterület, 12102-3/2007.),

-Gábor Ilona a Magyar Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke, a Kispesti Művelődési Ház igazgatója,

-Várhalmi András szakértő (közművelődési szakterület, 17443-3/2007.)

-Bretus Imre a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója.

Határidő: 2019. december 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság tagjainak (a reprezentatív szakszervezet által delegált tag kivételével) megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/benyújtott pályázat összegben határozza meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. „Humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére.

Határidő: az igazgatói pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 3 tartózkodás)

 

10./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez

225/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

424/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 38002. hrsz-ú, természetben Budapest IX., Vaskapu utca 47. szám alatti és a 38003 hrsz-ú, természetben Vaskapu utca 49. szám alatti ingatlanokra bejegyzett, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető visszavásárlási jog a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, 800276/3/2019 ügyiratszámú határozatában engedélyezett, 38001, 38002 és 38003 hrsz-ú ingatlanokat érintő T-100846 számú változási vázrajz szerinti telekalakítás eredményeként létrejövő Budapest IX. ker. 38001 hrsz-ú új, 6412 m2 területű ingatlan 39457/100000 tulajdoni hányadára az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata jogosult javára azt bejegyezzék.

2./ felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat aláírására és a CORDIA Ingatlanbefektetési Alap kérelmező részére történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

 

11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

224/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

425/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ferenc krt. 14. fszt. I/TB3. szám alatti, 57,81 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 11.982 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2022. december 31-ig szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének emelkedését követi.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ferenc krt. 14. I. em. I/TB2. szám alatti, 137,26 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 31.707 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2022. december 31-ig szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének emelkedését követi.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

231/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

426/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően – hozzájárul a Bátori Zsolt egyéni vállalkozó által bérelt Budapest, IX. Ráday u. 52. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2024. december 31. napjáig szóló meghosszabbításához.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                       

(13 igen, 4 tartózkodás)

 

427/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően – hozzájárul a Bátori Zsolt egyéni vállalkozó által bérelt Budapest, IX. Ráday u. 52. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2024. december 31. napjáig szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 30.000 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének emelkedését követi.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester                                                              

(16 igen, 1 tartózkodás)

 

428/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően – hozzájárul az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány által bérelt Budapest, IX. Haller u. 26. földszint IV. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2022. december 31. napjáig szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 49.920 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegének emelkedését követi.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, 1 tartózkodás)

 

13./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására

223/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

429/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium sporteszköz beszerzési kérelmét a Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében elfogadott 3413. számú Diáksport költségvetési sor terhére 2019-ben az alábbi összegekkel támogatja:

 

Támogatott neve Támogatási összeg
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 300.000,- Ft
Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 300.000,- Ft

 

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges támogatási szerződések megkötéséről abban az esetben, amennyiben a támogatottak a korábbi önkormányzati támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú)

 

14./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére

222/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

430/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a 222/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás megkötéséhez.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata adott évi költségvetésének 3201. önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások költségvetési sorának terhére a 222/2019. számú előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

15./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő ellátási szerződés megkötésére

221/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

431/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Ferencvárosban élő pszichiátriai betegek nappali ellátására ellátási szerződést köt a Moravcsik Alapítvánnyal a 221/2019. számú előterjesztés módosított melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési fedezet biztosításáról gondoskodjon a szolgáltatási ellenérték megfizetése érdekében.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

16./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása ügyében

220/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

432/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 220/2019. számú előterjesztés módosított 1. sz. mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal ellátási szerződést köt a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben 5 fő szigetszentmiklósi lakóhelyű fogyatékos gyermek nappali ellátására, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

17./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére

212/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő 

 

433/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület és a Képviselő-testület bizottságainak ülésein a munkavédelmi folyadéknak kizárólag környezetkímélő, visszaváltható csomagolásba töltött termékekkel történő biztosítására készíttessen – a lehetséges megoldásokat és azok várható költségeit tartalmazó – intézkedési tervet, melyet terjesszen a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármestert annak megvizsgálására, hogy az Önkormányzat intézményeinél és annak cégeiben a környezetet erősen szennyező PET palackokba töltött italok kerülnek-e biztosításra, és amennyiben a vizsgálat eredménye azt indokolttá teszi, javasolja az intézményvezetők, cégvezetők részére a kialakult gyakorlatnak az 1. pont szerinti megváltoztatását, és tájékoztassa minderről a Képviselő-testületet.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

18./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására

216/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

 

434/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horizont Szociális Alapítvány (székhely: 1090 Budapest, Ráday utca 52. fszt./7., szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0001090) tevékenységét közérdekűvé nyilvánítja.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

19./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében

210/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő 

 

435/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére tekintse át, hogy milyen intézkedések történtek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részéről a Haller utca-Mester utca kereszteződésében, a Gönczy Pál utcában, illetve az Üllői út – Ferenc krt. villamosmegállóban tapasztalható csatornabűz felszámolására, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet;

2./ felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel, illetve a további illetékes szervekkel, és kérjen tájékoztatást a probléma okáról és annak lehetséges megoldásairól;

3./ felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen intézkedési tervet a csatornabűz megszüntetésére.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

20./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására

214/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő 

 

436/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő zöldfelületek komplex nyilvántartási rendszerének „Zöldfelületi vagyonkataszter” létrehozását szükségesnek tartja, és 2020. december 31-ig megvalósítja.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott “Zöldfelületi vagyonkataszter” létrehozásához szükséges pénzügyi fedezetről a 2020. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon.

Határidő: 2020. évi önkormányzati költségvetés elfogadása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

437/2019. (XII.12.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

 1. év I. félévi munkatervéről

 

 1. január 30.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

4./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

6./ Javaslat a civil és egyházi szervezetek támogatásának egységesítésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

7./ Köztisztasági koncepció megalkotása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság,

 

 1. február 13.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

3./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

4./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

5./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

6./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

7./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló 18/2015. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

8./ Javaslat a civil szervezetek támogatásának egységesítésére, döntés a civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

9./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

10./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

    Városgazdálkodási Bizottság

 

Tájékoztatók

 

1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

2./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2019. évi szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

3./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról a 2019. évben

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

4./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

5./ Tájékoztató a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

6./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

 1. február 27.

Közmeghallgatás

 

 1. március 12.

 

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

    Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

2./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3./ Gazdasági program 2020-2025 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

4./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása

Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök

Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság 

 

5./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása

Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2019. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

3./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

 

 

 

 

 1. április 9.

 

1./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló) 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

2./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

4./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

5./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló 18/2015. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

6./ Átláthatósági rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények pedagógus-továbbképzési programjainak jóváhagyására a 2020 – 2025. évek vonatkozásában

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

9./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2019. évi szociális szolgáltatásairól 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

10./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

 1. május 14.

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

    Városgazdálkodási Bizottság

2./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

  Városgazdálkodási Bizottság

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi I-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6./ 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

7./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

  Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

  Városgazdálkodási Bizottság

 

8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, a Budapest Art Center Nonprofit Kft. központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

9./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

10./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

11./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása

Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

12./ Beszámoló a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tevékenységéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

13./ Roma Koncepció áttekintése, javaslat további feladatokra

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

 1. május 28.

 

Közmeghallgatás

 

 1. június 11.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

3./ Csatlakozás valamint kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

4./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

7./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

8./ Új Kulturális Koncepció megalkotása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

Valamennyi ülésen visszatérő napirendek

 

1./ önkormányzati hatósági ügyek

 

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

Top