2019. december 12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés
402/2019. (XII.12.) sz.1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

403/2019. (XII.12.) sz.

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

405/2019. (XII.12.) sz.

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
406/2019. (XII.12.) sz.4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
408/2019. (XII.12.) sz.5./ 2020. évi éves ellenőrzési terv
409/2019. (XII.12.) sz.6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
416/2019. (XII.12.) sz.7./ Javaslat ingyenes közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban
420/2019. (XII.12.) sz.8./ Dr. Bácskai János szabadságmegváltása
421/2019. (XII.12.) sz.9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása vonatkozó pályázat kiírása
424/2019. (XII.12.) sz.10./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez
425/2019. (XII.12.) sz.11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
426/2019. (XII.12.) sz.12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
429/2019. (XII.12.) sz.13./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására
430/2019. (XII.12.) sz.14./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
431/2019. (XII.12.) sz.15./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő ellátási szerződés megkötésére
432/2019. (XII.12.) sz.16./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása ügyében
433/2019. (XII.12.) sz.

 

17./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére
434/2019. (XII.12.) sz.18./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására
435/2019. (XII.12.) sz.19./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében
436/2019. (XII.12.) sz.20./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
437/2019. (XII.12.) sz.21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
Top