2019. december 12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés
402/2019. (XII.12.) sz. 1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

403/2019. (XII.12.) sz.

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

405/2019. (XII.12.) sz.

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
406/2019. (XII.12.) sz. 4./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
408/2019. (XII.12.) sz. 5./ 2020. évi éves ellenőrzési terv
409/2019. (XII.12.) sz. 6./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
416/2019. (XII.12.) sz. 7./ Javaslat ingyenes közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban
420/2019. (XII.12.) sz. 8./ Dr. Bácskai János szabadságmegváltása
421/2019. (XII.12.) sz. 9./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása vonatkozó pályázat kiírása
424/2019. (XII.12.) sz. 10./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez
425/2019. (XII.12.) sz. 11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
426/2019. (XII.12.) sz. 12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
429/2019. (XII.12.) sz. 13./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására
430/2019. (XII.12.) sz. 14./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
431/2019. (XII.12.) sz. 15./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő ellátási szerződés megkötésére
432/2019. (XII.12.) sz. 16./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása ügyében
433/2019. (XII.12.) sz.

 

17./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére
434/2019. (XII.12.) sz. 18./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására
435/2019. (XII.12.) sz. 19./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében
436/2019. (XII.12.) sz. 20./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
437/2019. (XII.12.) sz. 21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
Top