2019.12.02-án 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására

204/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

378/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben a „Ferencváros Díszpolgára” címet Závada Pál János részére adományozza.

Határidő: 2019. december 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

 

2./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

205/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

379/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben a „Pro Urbe Ferencváros” díjat Ladik Katalin részére adományozza.

Határidő: 2019. december 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

 

380/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben a „Pro Urbe Ferencváros” díjat a Kiserdővédők Közössége részére adományozza.

Határidő: 2019. december 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

Top