2022. 05. 26-án 13:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/5-10/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 61/2022. (V.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/8/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 1 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 62/2022. (V.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/9/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 1 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 63/2022. (V.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/10/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 1 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 64/2022. (V.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/5/2022., 111/8-10/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról

126/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

KOEN 65/2022. (V.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2022. számú – „Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat oktatási helyiségpályázat kiírására (Budapest IX., Üllői út 87. fszt. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség)

Sz-199/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 66/2022. (V.26.) sz.

Határozat

a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a jelen elő̋terjesztés mellékletét képező̋ pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételekkel, követelményekkel, bírálati szempontokkal pályázatot ír ki nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére oktatási tevékenység céljára a 1091 Budapest Üllői út 87. fszt. 1. szám alatti, 124,57 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre együttműködési megállapodás megkötésének kötelezettsége mellett, és felkéri a polgármestert a pályázat közzétételére.

Határidő: döntést követő 5 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

Top