2022. 05.10-én  14:00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

2022. 05.10-én 14:00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

KOEN 41/2022. (V.10.) sz. 1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
KOEN 42/2022. (V.10.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
KOEN 43/2022. (V.10.) sz. 3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
KOEN 44/2022. (V.10.) sz. 4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
KOEN 45/2022. (V.10.) sz. 5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
KOEN 46/2022. (V.10.) sz. 6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra
KOEN 47/2022. (V.10.) sz. 7./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára
KOEN 48/2022. (V.10.) sz. 8./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására
KOEN 49/2022. (V.10.) sz. 9./ Alapítványi kérelmek
KOEN 50/2022. (V.10.) sz. 10./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára
KOEN 51/2022. (V.10.) sz. 11./ Javaslat a 2022. évi pályázatok bírálatára
KOEN 56/2022. (V.10.) sz. 12./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
KOEN 57/2022. (V.10.) sz. 13./ Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme
KOEN 58/2022. (V.10.) sz. 14./ Történelemtanárok Egylete támogatási kérelme
KOEN 59/2022. (V.10.) sz. 15./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére
Top