2022. 05.10-én  14:00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 41/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. számú – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 42/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2022., 111/4/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.„

(1 igen, 9 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 43/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. számú – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

KOEN 44/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

KOEN 45/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra

96/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 46/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 96/2022. számú – „Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára

122/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 47/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 122/2022. számú – „Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására

101/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 48/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 101/2022. számú – „Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Alapítványi kérelmek

117/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 49/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/2022. számú – „Alapítványi kérelmek” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

10./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára

99/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 50/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 99/2022. számú – „A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat a 2022. évi pályázatok bírálatára

Sz-164/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 51/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 2022. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság 2022. nyarán havi 1 alkalommal tangó show tartása – bemutató, tánctanítás, szabad tánc. 750.000,- Ft
2. Braq Bt. “A Torta” c. hangszínházi előadás bemutatása 320.000,- Ft
3. Bonbonier Chocolate Kft. 5 kiállítás tartása – Gross Arnold, Szurcsik József műveinek kiállítása 0,- Ft
4. Csillag Kórus Egyesület Van Esély Alapítvány részére rendezett jótékonysági nap szervezése és tartása az FMK-ban. 360.000,- Ft
5. Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. IX. Érdi Tamás zongoraművész, Duna Szimfónikus Zenekar, Duo Sera zenekar koncertjeinek szervezése Ferencvárosban.  600.000,- Ft
6. JAM Közhasznú Kulturális Tánc, Sport és Szabadidő Egyesület Egyetemista korosztály részére zenés programok tartása a Jedermann Kávézóban, havi rendszerességgel.  ÉRVÉNYTELEN
7. IF Kft. Tanulmányaikat folytató, ill. pályakezdő jazz zenészek számára fellépés lehetőségének biztosítása, heti két alkalommal. 640.000,- Ft
8. Manolli Kulinária Paletta Bisztró szervezésében kívánja a Tompa utcai rendezvényt megtartani. 750.000,- Ft
9. Manolli Kulinária Színes gyermeknapi program biztosítása a Paletta Bisztróban.  ÉRVÉNYTELEN
10. Piazza D.F. Kft. Író, olvasó találkozók, felolvasó estek, cirkuszi jellegű előadások, kiállítás megnyitók tartása 350.000,- Ft
11. Ráday Soho Kulturális Egyesület “Vendégünk Pécs” – kiállítás, színházi előadások, gasztro vendégszereplés a Ráday utcában.  200.000,- Ft
12. Dennert Árpád e.v. négy jazz együttes koncertjét kívánja megszervezni. ÉRVÉNYTELEN
13. Hidas Judit e.v. Canel culture és a magyar irodalom 960.000,- Ft
14. Szinetár Dóra Veronika e.v. Púder Bárszínházban tartandó rendhagyó irodalomórák tartása középiskolások, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére 6 alkalommal. 780.000,- Ft
15. Kovács Krisztián Gábor e.v. Versekből álló zenés koncert a Bakáts Feszt keretében 500.000,- Ft
Összesen: 6.210.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítvány támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány Kisgyerekes szülők részére zenés szabadidős programok tartása 2 alkalommal. 290.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 52/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi kulturális tevékenység támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Arts Harmony Szabad Művészeti Társaság Tangó népszerűsítése Ráday u. 31. Arts Harmony Műhelyben,  0,- Ft
2. Anyahajó Egyesület Világnapokhoz kapcsolódó kulturális rendezvénysorozat – 8 alkalommal tartott programok 0,- Ft
3. AppArt Egyesület Egy nagymama és Down szindrómás unokájának egymásra találásáról szóló darab bemutatása 0,- Ft 
4. Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete 18kiállítás rendezése az ART9 Galériában Művészeti fesztiválok programjain szereplés – Bakáts Feszt, Magyar Festészet napja, Fotóhónap 550.000,- Ft 
5. Budapesti Filharmóniai Társaság Ferenc téren tartott szabadtéri koncert. 0,- Ft
6. Budapesti Honismereti Társaság Ferencváros történeti értékeit bemutató kiadvány. 0,- Ft
7. Ferencvárosi Főplébánia 200 éves a Bakáts téri Főplébánia – évforduló alkalmából terveznek programsorozatot tartani. 300.000,- Ft
8. Ferencvárosi Kolping Család Búcsú és közösségi program tartása. 0,- Ft
9. Fortia Trading Kft. Könnyűzenei és művészeti programok tartása egyetemisták részére 0,- Ft
10. Háttér Társaság kiállítások, előadások, városnéző túrák tartása 300.000,- Ft
11. Jedermann Kft. zenés, irodalmi műsorok tartása 200.000,- Ft
12. Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület József Attila lakótelepen és a MÁV – Aszódi úti telepen lakók részére havi rendszerességgel tartott programsorozat. 0,- Ft
13. Manolli Kulinária Kft. Szent Iván éji nap megtartása a Tompa utcában ÉRVÉNYTELEN
14. Manolli Kulinária Kft. Utcazene fesztivál a Tompa utcában 350.000,- Ft
15. Miénk a Színpad 4 iskolaszínházi előadás tartása 320.000,- Ft
16. Sotto Voce Kulturális Szolgálgató Bt. 4 időskorúak részére tartandó program az FMK-ban. 0,- Ft
17. Szia-Helló67 Egyesület Berg Judit és Palotás Pera írónők felolvasó programja iskolás diákoknak a József Attila Általános Iskolában 127.000,- Ft
18. Színházi Ifjúsági Alkotóműhely Egyesület önismereti és mikroközösségben megtalálható társas kapcsolatokra épülő drámafoglalkozás tartása 200.000,- Ft
19. Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület Ferencvárosi cigánybál tartása 0,- Ft
20. Horváth Elemér e.v. 2 alkalmas könnyűzenei programsorozat tartása 0,- Ft
21. Kovács Krisztián Gábor e.v. József Attila költészetének bemutatása 0,- Ft
22.. Kunt Anna e.v. FMK Aula Galériájában saját készítésű akril-festménykiállítás 0,- Ft
23. Neudold Júlia Márta e.v. Kiserdőn és Nagyréten tervezett közösségi program 473.000,- Ft

 

Összesen: 2.820.000,-

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi kulturális tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi javasolt pályázati támogatás
1. 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 8 kortárs képzőművészeti kiállítás rendezése a 2B Galériában. 650.000,- Ft
2. Amade Zenei Alapítvány Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójának megünneplése iskolások részére rendezett darabbal. 250.000,- Ft
3. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Népi játszóház és alkotóműhely adventi programja 0,- Ft
4. Ars Sacra Alapítvány Ars Sacra fesztivál tartása kerületi intézményekben 350.000,- Ft
5. Artemisszió Alapítvány közösségi program tartása 450.000,- Ft
6. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány kerületi óvodások és kisiskolások részére program szervezés 0,- Ft
7. Konkáv Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek részére programok szervezése 150.000,- Ft
8. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány 6 napig tartó, összművészeti fesztivál, vendégfellépők, képzőművészeti, irodalmi és zenei programok tartása. 700.000,- Ft
9. Savaria Barokk Zenekar Alapítvány Henry Du Mont szűz Mária tiszteletére komponált mű bemutatása a Páli Szent Vince Plébániatemplomban 250.000,- Ft
10. Szőke István Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek részére programok szervezése 0,- Ft
11. Védett Átkelő Alapítvány A Galéria 10. évfordulójának megünneplése 300.000,- Ft
12. Giving Hungary (Adományozó Magyarország) Kulturális és Adománygyűjtő-szervező Alapítvány középiskolások számára rendezett darabokat kívánnak bemutatni 80.000,- Ft
Összesen: 3.180.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 53/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi kreatív helyi programok támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Bonbonier Chocolate Kft. Ünnepi édességek készítésének fortélyai 0,- Ft
2. AppArt Egyesület A MáSzínházban folyó előadások során az értelmi fogyatékkal élők aktív, művészeti tevékenységet hoznak létre 310.000,- Ft
3. Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft. SNI-s, BTM-es vagy szociokultrális helyzetük miatt tanulási lemaradással küzdő 3-6. osztályos gyermekek számára programszervezés 450.000,- Ft
4. Manolli Kulinária Kft. Tompa utca takarítása, és ezt követően, az abban résztvevőkkel közös reggelizés 100.000,- Ft
5. Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila – lakótelepen Bábkészítés, élményfestés 130.000,- Ft
Összesen: 990.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2022. évi kreatív helyi tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi javasolt pályázati támogatás
1. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány József Attila versek, és kortárs komolyzenei előadás 130.000,- Ft
2. Hiszünk Benned! Alapítvány Közös workshop, játszószoba a nehézségekkel élő, és ép fejlődésmenetű gyermekek részére 130.000,- Ft
3. Szőke István Alapítvány Kézműves tevékenységek szervezése, kézműves hagyományok továbbvitele 0,- Ft
4. A Mi Patrónánk Iskolai Alapítvány Zöldövezeti környezetbe szervezett kirándulások 150.000,- Ft
5. Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány Közös adventi koszorúkészítés pasztellrajz 600.000,- Ft
Összesen: 1.010.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 54/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi Kulturális tevékenység támogatása a József Attila lakótelepen és az Aszódi lakótelepen pályázat támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Formiusz Színházi Egyesület 5-10 év közötti gyermekek részére szókincs, kreatív gondolkodás fejlesztés mesékkel, a Napfény óvodán és a FSZEK Börzsöny könyvtárban 400.000,- Ft
2. Bartók Néptáncegyesület Óvodás és gyermekcsoportok táncházainak folyatása ÉRVÉNYTELEN
3. Balogh Eszter e.v. Hangszerek története, hangszerek bemutatása a Kőrösi Ált.Isk-ban a Weöres Ált.Isk-ban, a Kosztolányi Ált.Isk-ban és a Harsányi Szki-ben 410.000,- Ft
4. Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila – lakótelepen Családoknak közös élmények 300.000,- Ft
5. dr. Kurucz Ádám Konrád e.v. Irodalmat, költészetet kedvelők számára, 16-17 éves kortól felnőttek, és nyugdíjasok számára is. 0,- Ft
6. AppArt Egyesület Carlo c. komplex TIE előadás, a DIÓ Szki-ban, a Weöres Ált.Isk-ban, a Kosztolányi, és a Harsányi Szki-ban 400.000,- Ft
7. Mydros Mediterrán Művészeti Egyesület  Görög-szerb-bolgár zene kedvelőknek kulturális rendezvény. 600.000,- Ft
8. Neudold Júlia Mária e.v. (Telepesek csoport tagja) Kiserdő környékén lakóknak közösségi játékok, programok 600.000,- Ft
Összesen: 2.710.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi kulturális tevékenységek támogatása a József Attila-lakótelepen és az Aszódi lakótelepen támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítvány támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány Felnőtt és nyugdíjas korosztály számára gasztrokulturális koncertélmény 290.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 55/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II. 22.) önkormányzati rendelete 3989. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Fv. Görög NÖ. Látogatás Székesfehérvár nevezetességeinél, autóbusszal, 60 fő részvételével 500.000,- Ft
2. Fv. Szerb NÖ. 1 hetes folklórtábor, Bánáti találkozó, Szt. Miklós napi emlékezés 375.000,- Ft
3. Fv. Román NÖ. Román hagyományos ételek bemutatása, román táncegyüttes fellépésével, gyermekfoglalkoztatók 375.000,- Ft
4. Fv. Roma NÖ. Kultúra és hagyományőrzés, tehetséggondozás, sport 1.750.000,- Ft
Összesen: 3.000.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására

Sz-165/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 56/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 58/2020. (VII. 29.) számú határozata alapján támogatásban részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját.

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség 459.920,- 
2. Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség 850.000,-
3. Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia 500.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII.26.) számú határozata alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. IF Vendéglátóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 500.000,-
2. Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület 800.000,-
3. Szia-Helló67 Egyesület 147.440,-
4. Balogh Eszter e.v. 400.000,-
5. Besenyei Andrea e.v. 600.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 80/2020. (IX.09.) számú határozata alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. Pintér Szilvia e.v. 400.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

4./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 26/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2021. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. AppArt Egyesület 800.000,-
2. Szia-Helló67 Egyesület 123.500,-
3. Miénk a Színpad Egyesület 180.000,- 

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

5./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 23/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban részesített művészeti tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2021. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. Civilis Egyesület 500.000,-
2. Gyárfás István e.v. 750.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

6./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 32/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban részesített ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi támogatási összeg
(Ft)
1. Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 400.000,-
2. Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 300.000,-
3.  Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 300.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-6. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme

Sz-166/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 57/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi kulturális programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelmét nem támogatja és az Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t a támogatási összeg visszafizetésére kötelezi.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Történelemtanárok Egylete támogatási kérelme

Sz-177/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 58/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

  1. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatának terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a Történelemtanárok Egylete részére az Sz-177/2022. számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben megjelölt Történelemtanárok 32. Országos Konferenciájának megvalósításának költségeire.

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2.) felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére

Sz-154/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 59/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, az Sz-154/2022. sz. előterjesztés vonatkozásában, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyilatkozatát bekéri azzal kapcsolatban, hogy az előterjesztésben szereplő kérelmezők közül kit és milyen sorrendben támogatnak.

Határidő: bizottság következő ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

        (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

Top