2022. 05.10-én  14:00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 41/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. számú – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 42/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2022., 111/4/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.„

(1 igen, 9 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 43/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. számú – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

KOEN 44/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

KOEN 45/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra

96/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 46/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 96/2022. számú – „Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára

122/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 47/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 122/2022. számú – „Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására

101/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 48/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 101/2022. számú – „Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Alapítványi kérelmek

117/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 49/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/2022. számú – „Alapítványi kérelmek” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

10./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára

99/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 50/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 99/2022. számú – „A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat a 2022. évi pályázatok bírálatára

Sz-164/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 51/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 2022. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi pályázati támogatás
1.Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság2022. nyarán havi 1 alkalommal tangó show tartása – bemutató, tánctanítás, szabad tánc.750.000,- Ft
2.Braq Bt.“A Torta” c. hangszínházi előadás bemutatása320.000,- Ft
3.Bonbonier Chocolate Kft.5 kiállítás tartása – Gross Arnold, Szurcsik József műveinek kiállítása0,- Ft
4.Csillag Kórus EgyesületVan Esély Alapítvány részére rendezett jótékonysági nap szervezése és tartása az FMK-ban.360.000,- Ft
5.Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.IX. Érdi Tamás zongoraművész, Duna Szimfónikus Zenekar, Duo Sera zenekar koncertjeinek szervezése Ferencvárosban. 600.000,- Ft
6.JAM Közhasznú Kulturális Tánc, Sport és Szabadidő EgyesületEgyetemista korosztály részére zenés programok tartása a Jedermann Kávézóban, havi rendszerességgel. ÉRVÉNYTELEN
7.IF Kft.Tanulmányaikat folytató, ill. pályakezdő jazz zenészek számára fellépés lehetőségének biztosítása, heti két alkalommal.640.000,- Ft
8.Manolli KulináriaPaletta Bisztró szervezésében kívánja a Tompa utcai rendezvényt megtartani.750.000,- Ft
9.Manolli KulináriaSzínes gyermeknapi program biztosítása a Paletta Bisztróban. ÉRVÉNYTELEN
10.Piazza D.F. Kft.Író, olvasó találkozók, felolvasó estek, cirkuszi jellegű előadások, kiállítás megnyitók tartása350.000,- Ft
11.Ráday Soho Kulturális Egyesület“Vendégünk Pécs” – kiállítás, színházi előadások, gasztro vendégszereplés a Ráday utcában. 200.000,- Ft
12.Dennert Árpád e.v.négy jazz együttes koncertjét kívánja megszervezni.ÉRVÉNYTELEN
13.Hidas Judit e.v.Canel culture és a magyar irodalom960.000,- Ft
14.Szinetár Dóra Veronika e.v.Púder Bárszínházban tartandó rendhagyó irodalomórák tartása középiskolások, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére 6 alkalommal.780.000,- Ft
15.Kovács Krisztián Gábor e.v.Versekből álló zenés koncert a Bakáts Feszt keretében500.000,- Ft
Összesen:6.210.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítvány támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi pályázati támogatás
1.Kettőspont Kulturális és Művészeti AlapítványKisgyerekes szülők részére zenés szabadidős programok tartása 2 alkalommal.290.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 52/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi kulturális tevékenység támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi pályázati támogatás
1.Arts Harmony Szabad Művészeti TársaságTangó népszerűsítése Ráday u. 31. Arts Harmony Műhelyben, 0,- Ft
2.Anyahajó EgyesületVilágnapokhoz kapcsolódó kulturális rendezvénysorozat – 8 alkalommal tartott programok0,- Ft
3.AppArt EgyesületEgy nagymama és Down szindrómás unokájának egymásra találásáról szóló darab bemutatása0,- Ft 
4.Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete18kiállítás rendezése az ART9 Galériában Művészeti fesztiválok programjain szereplés – Bakáts Feszt, Magyar Festészet napja, Fotóhónap550.000,- Ft 
5.Budapesti Filharmóniai TársaságFerenc téren tartott szabadtéri koncert.0,- Ft
6.Budapesti Honismereti TársaságFerencváros történeti értékeit bemutató kiadvány.0,- Ft
7.Ferencvárosi Főplébánia200 éves a Bakáts téri Főplébánia – évforduló alkalmából terveznek programsorozatot tartani.300.000,- Ft
8.Ferencvárosi Kolping CsaládBúcsú és közösségi program tartása.0,- Ft
9.Fortia Trading Kft.Könnyűzenei és művészeti programok tartása egyetemisták részére0,- Ft
10.Háttér Társaságkiállítások, előadások, városnéző túrák tartása300.000,- Ft
11.Jedermann Kft.zenés, irodalmi műsorok tartása200.000,- Ft
12.Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért EgyesületJózsef Attila lakótelepen és a MÁV – Aszódi úti telepen lakók részére havi rendszerességgel tartott programsorozat.0,- Ft
13.Manolli Kulinária Kft.Szent Iván éji nap megtartása a Tompa utcábanÉRVÉNYTELEN
14.Manolli Kulinária Kft.Utcazene fesztivál a Tompa utcában350.000,- Ft
15.Miénk a Színpad4 iskolaszínházi előadás tartása320.000,- Ft
16.Sotto Voce Kulturális Szolgálgató Bt.4 időskorúak részére tartandó program az FMK-ban.0,- Ft
17.Szia-Helló67 EgyesületBerg Judit és Palotás Pera írónők felolvasó programja iskolás diákoknak a József Attila Általános Iskolában127.000,- Ft
18.Színházi Ifjúsági Alkotóműhely Egyesületönismereti és mikroközösségben megtalálható társas kapcsolatokra épülő drámafoglalkozás tartása200.000,- Ft
19.Szőke István Labdarúgó Akadémia EgyesületFerencvárosi cigánybál tartása0,- Ft
20.Horváth Elemér e.v.2 alkalmas könnyűzenei programsorozat tartása0,- Ft
21.Kovács Krisztián Gábor e.v.József Attila költészetének bemutatása0,- Ft
22..Kunt Anna e.v.FMK Aula Galériájában saját készítésű akril-festménykiállítás0,- Ft
23.Neudold Júlia Márta e.v.Kiserdőn és Nagyréten tervezett közösségi program473.000,- Ft

 

Összesen:2.820.000,-

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi kulturális tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi javasolt pályázati támogatás
1.2B Kulturális és Művészeti Alapítvány8 kortárs képzőművészeti kiállítás rendezése a 2B Galériában.650.000,- Ft
2.Amade Zenei AlapítványKodály Zoltán születésének 140. évfordulójának megünneplése iskolások részére rendezett darabbal.250.000,- Ft
3.A Mi Patronánk Iskolai AlapítványNépi játszóház és alkotóműhely adventi programja0,- Ft
4.Ars Sacra AlapítványArs Sacra fesztivál tartása kerületi intézményekben350.000,- Ft
5.Artemisszió Alapítványközösségi program tartása450.000,- Ft
6.Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítványkerületi óvodások és kisiskolások részére program szervezés0,- Ft
7.Konkáv Alapítványhátrányos helyzetű gyermekek részére programok szervezése150.000,- Ft
8.Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány6 napig tartó, összművészeti fesztivál, vendégfellépők, képzőművészeti, irodalmi és zenei programok tartása.700.000,- Ft
9.Savaria Barokk Zenekar AlapítványHenry Du Mont szűz Mária tiszteletére komponált mű bemutatása a Páli Szent Vince Plébániatemplomban250.000,- Ft
10.Szőke István Alapítványhátrányos helyzetű gyermekek részére programok szervezése0,- Ft
11.Védett Átkelő AlapítványA Galéria 10. évfordulójának megünneplése300.000,- Ft
12.Giving Hungary (Adományozó Magyarország) Kulturális és Adománygyűjtő-szervező Alapítványközépiskolások számára rendezett darabokat kívánnak bemutatni80.000,- Ft
Összesen:3.180.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 53/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi kreatív helyi programok támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi pályázati támogatás
1.Bonbonier Chocolate Kft.Ünnepi édességek készítésének fortélyai0,- Ft
2.AppArt EgyesületA MáSzínházban folyó előadások során az értelmi fogyatékkal élők aktív, művészeti tevékenységet hoznak létre310.000,- Ft
3.Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft.SNI-s, BTM-es vagy szociokultrális helyzetük miatt tanulási lemaradással küzdő 3-6. osztályos gyermekek számára programszervezés450.000,- Ft
4.Manolli Kulinária Kft.Tompa utca takarítása, és ezt követően, az abban résztvevőkkel közös reggelizés100.000,- Ft
5.Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila – lakótelepenBábkészítés, élményfestés130.000,- Ft
Összesen:990.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2022. évi kreatív helyi tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi javasolt pályázati támogatás
1.Kettőspont Kulturális és Művészeti AlapítványJózsef Attila versek, és kortárs komolyzenei előadás130.000,- Ft
2.Hiszünk Benned! AlapítványKözös workshop, játszószoba a nehézségekkel élő, és ép fejlődésmenetű gyermekek részére130.000,- Ft
3.Szőke István AlapítványKézműves tevékenységek szervezése, kézműves hagyományok továbbvitele0,- Ft
4.A Mi Patrónánk Iskolai AlapítványZöldövezeti környezetbe szervezett kirándulások150.000,- Ft
5.Kőrösi Csoma Sándor AlapítványKözös adventi koszorúkészítés pasztellrajz600.000,- Ft
Összesen:1.010.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 54/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi Kulturális tevékenység támogatása a József Attila lakótelepen és az Aszódi lakótelepen pályázat támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi pályázati támogatás
1.Formiusz Színházi Egyesület5-10 év közötti gyermekek részére szókincs, kreatív gondolkodás fejlesztés mesékkel, a Napfény óvodán és a FSZEK Börzsöny könyvtárban400.000,- Ft
2.Bartók NéptáncegyesületÓvodás és gyermekcsoportok táncházainak folyatásaÉRVÉNYTELEN
3.Balogh Eszter e.v.Hangszerek története, hangszerek bemutatása a Kőrösi Ált.Isk-ban a Weöres Ált.Isk-ban, a Kosztolányi Ált.Isk-ban és a Harsányi Szki-ben410.000,- Ft
4.Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és családi kikötő a József Attila – lakótelepenCsaládoknak közös élmények300.000,- Ft
5.dr. Kurucz Ádám Konrád e.v.Irodalmat, költészetet kedvelők számára, 16-17 éves kortól felnőttek, és nyugdíjasok számára is.0,- Ft
6.AppArt EgyesületCarlo c. komplex TIE előadás, a DIÓ Szki-ban, a Weöres Ált.Isk-ban, a Kosztolányi, és a Harsányi Szki-ban400.000,- Ft
7.Mydros Mediterrán Művészeti Egyesület Görög-szerb-bolgár zene kedvelőknek kulturális rendezvény.600.000,- Ft
8.Neudold Júlia Mária e.v. (Telepesek csoport tagja)Kiserdő környékén lakóknak közösségi játékok, programok600.000,- Ft
Összesen:2.710.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi kulturális tevékenységek támogatása a József Attila-lakótelepen és az Aszódi lakótelepen támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítvány támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi pályázati támogatás
1.Kettőspont Kulturális és Művészeti AlapítványFelnőtt és nyugdíjas korosztály számára gasztrokulturális koncertélmény290.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 55/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II. 22.) önkormányzati rendelete 3989. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2022. évi pályázati programja2022. évi pályázati támogatás
1.Fv. Görög NÖ.Látogatás Székesfehérvár nevezetességeinél, autóbusszal, 60 fő részvételével500.000,- Ft
2.Fv. Szerb NÖ.1 hetes folklórtábor, Bánáti találkozó, Szt. Miklós napi emlékezés375.000,- Ft
3.Fv. Román NÖ.Román hagyományos ételek bemutatása, román táncegyüttes fellépésével, gyermekfoglalkoztatók375.000,- Ft
4.Fv. Roma NÖ.Kultúra és hagyományőrzés, tehetséggondozás, sport1.750.000,- Ft
Összesen:3.000.000,- Ft

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására

Sz-165/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 56/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 58/2020. (VII. 29.) számú határozata alapján támogatásban részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját.

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség459.920,- 
2.Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség850.000,-
3.Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia500.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII.26.) számú határozata alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1.IF Vendéglátóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.500.000,-
2.Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület800.000,-
3.Szia-Helló67 Egyesület147.440,-
4.Balogh Eszter e.v.400.000,-
5.Besenyei Andrea e.v.600.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 80/2020. (IX.09.) számú határozata alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1.Pintér Szilvia e.v.400.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

4./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 26/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek2021. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1.AppArt Egyesület800.000,-
2.Szia-Helló67 Egyesület123.500,-
3.Miénk a Színpad Egyesület180.000,- 

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

5./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 23/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban részesített művészeti tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek2021. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1.Civilis Egyesület500.000,-
2.Gyárfás István e.v.750.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

6./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 32/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban részesített ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok2021. évi támogatási összeg
(Ft)
1.Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat400.000,-
2.Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat300.000,-
3. Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat300.000,-

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-6. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme

Sz-166/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 57/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi kulturális programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelmét nem támogatja és az Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t a támogatási összeg visszafizetésére kötelezi.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Történelemtanárok Egylete támogatási kérelme

Sz-177/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 58/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

  1. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatának terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a Történelemtanárok Egylete részére az Sz-177/2022. számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben megjelölt Történelemtanárok 32. Országos Konferenciájának megvalósításának költségeire.

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2.) felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére

Sz-154/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 59/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, az Sz-154/2022. sz. előterjesztés vonatkozásában, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyilatkozatát bekéri azzal kapcsolatban, hogy az előterjesztésben szereplő kérelmezők közül kit és milyen sorrendben támogatnak.

Határidő: bizottság következő ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

        (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

Top