2022.12.16-án  15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

6/6-8/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 18/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 6/8/2022. számú – „Módosító javaslat a 6/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. február 17. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

KOEN 19/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 6/6/2022. és a 6/8/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztéseket. 

Határidő: 2022. február 17. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre

27/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 20/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 27/2022. számú – „Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására

48/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 21/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 48/2022. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. február 17. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására

51/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 22/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 51/2022. számú – „Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. február 17. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat kulturális és egyházi pályázati beszámolók elfogadására

Sz-60/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 23/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 58/2020. (VII. 29.) számú határozata alapján támogatásban részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját.

 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia 450.000,- Ft
2. Kaniziusz Szent Péter Templom 200.000,- Ft

Határidő: 2022. február 16.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII.26.) számú határozata alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. Blazsi Marketing és Kommunikációs Bt. 260.000,- Ft
2. Osonó Színházműhely Egyesület 350.000,- Ft

Határidő: 2022. február 16.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

  (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tervezett ünnepi megemlékezés

Sz-61/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 24/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ a 2022. évi március 15-i ünnepi rendezvény Sz-61/2022. számú előterjesztésben foglaltak szerinti lebonyolítására az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 3422 „Egyéb rendezvények” költségvetési sora terhére 525.500 Ft összeg felhasználását biztosítja.

Határidő: 2022. február 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kifizetéséhez szükséges szerződések megkötéséről.

Határidő: 2022. március 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

Top