2021. december 14-én  16.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A József Attila irodalmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása

Sz-193/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

KOEN 94/2021. (XII.14.) sz.

Határozat

 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 27/2021 (VII.9.) önkormányzati rendelete alapján a 2021. decemberétől 2022. májusáig tartó támogatási időszakban az alábbi személyeket részesíti a József Attila irodalmi támogatásban:

  1. Szaniszló Judit
  2. Csutak Gabi
  3. Borsik Miklós

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

Top