2021. október 13-án 15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása

57/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 59/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 57/2021. számú – „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

KOEN 60/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

  (8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

KOEN 61/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

(3 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

58/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

KOEN 62/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 58/2021. számú – „Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2021. évi József Attila irodalmi támogatás pályázatának meghirdetésére

Sz-97/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 63/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3973. számú „Irodalmi pályázat” költségvetési sorában elkülönített keretösszeg terhére pályázatot ír ki a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás tárgyban, amennyiben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletét.

Határidő:2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ jóváhagyja az Sz-97/2021. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy – amennyiben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletét – gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2021. október. 19. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ a pályázatok a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a KOEN bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:

  1. Závada Pál
  2. Szabó T. Anna
  3. Sztarenki Pál
  4. Fehér Renátó
  5. Várhegyi András 

 

A szakmai zsűri tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására

49/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 64/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 49/2021. számú – „Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázati beszámolók elfogadására

Sz-89/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 65/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 58/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját.

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft) 
1. Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia  800.000,- Ft
2. Örökimádás Templomigazgatóság 700.000,- Ft
3. Ferencvárosi Kolping Család 200.000,- Ft

 

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek, magánszemélyek beszámolóját.

 

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia 250.000,- Ft
2. Petronelli Színházművészeti Bt. 150.000,- Ft
3. Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 200.000,- Ft
4. Magyar Plakát Társaság Egyesület 700.000,- Ft

 

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 80/2020. (IX.9.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített kulturális tevékenység támogatására az ASZÓDI-lakótelepen pályázatán nyertes szervezet beszámolóját.

kulturális tevékenység támogatására az ASZÓDI-lakótelepen pályázatán nyertes szervezetek  2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft) 
1. Civil Művek Közművelődési Egyesület  0,- Ft

 

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

4./ 2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 59/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját.

Helyi nemzetiségi önkormányzat 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 510 000.-
2. Román Nemzetiségi Önkormányzat 500 000.-
3. Görög Nemzetiségi Önkormányzat 500 000.-
4. Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 500 000.-
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 000 000.-

 

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Sz-90/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 66/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi tevékenységének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat pályázatában szereplő program „Mihai Eminescu román költő születésének 172. évfordulójára szervezett zenés irodalmi est” programra történő módosításához, valamint a támogatási összeg felhasználási határidejének 2022. január 15. napjára, a támogatási összeg elszámolási határidejének 2022. február 15. napjára történő módosításához és felkéri polgármester asszonyt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat az ESZSICB 64/2021. (IX.30.) számú valamint a KOEN 55/2021. (IX.30.) számú határozatainak módosítására

Sz-109/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 67/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 55/2021. (IX.30). számú határozat 1. pontjával elfogadott pályázati felhívásban a pályázat benyújtási határidejét 2021. november 2. napjáig meghosszabbítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2021. október 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

Top