2021. szeptember 08-án 15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Epres Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

21/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A 1. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a KOEN 40/2021.(IX.8.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 41/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 29/3/2021. sz. előterjesztésben szereplő ”az egyeztetések nem vezettek eredményre” szövegrész kerüljön törlésre. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 42 /2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021., 29/2-3/2021 számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

KOEN 43 /2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2021. számú – „Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

KOEN 44/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2021. számú – „Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása

20/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 45/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 20/2021. számú – „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című – előterjesztést leveszi a napirendről.”

 (3 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 46/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 20/2021. számú – „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 2 tartózkodás)

Deutsch László a bizottság tagja nem szavazott.

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Közszolgáltatási szerződések

30/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 47/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 30/2021. számú – „Közszolgáltatási szerződések” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme

44/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 48/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 44/2021. számú – „Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 1 nem)

  1. Nagy Attilánné nemmel szeretett volna szavazni.

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Alapító okiratok módosítása

25/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 49/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 25/2021. számú – „Alapító okiratok módosítása” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

KOEN 50/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. számú – „Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. kérelme

Sz-57/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 51/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ hozzájárul a 2020. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. pályázatában szereplő programsorozatának megtartása céljából kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2021. december 31. napjára, az elszámolási határidő 2022. január 31. napjára történő módosításához.

Határidő: 2021. szeptember 8.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

Top