2020. 10.07-én 15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 85/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020., számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, 2 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2-3/2020. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 86/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/3/2020., – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztés módosító javaslatát.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(8 igen, egyhangú)

 

KOEN 87/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2020. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Máriusz elnök

( 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Alapító okiratok módosítása

179/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 88/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 179/2020. számú – „Alapító okiratok módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(6 igen, 2 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére

186/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

KOEN 89/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 186/2020. számú – „Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részérecímű – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Ráday SOHO Kulturális Egyesület kérelme

Sz-233/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 90/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ hozzájárul a Ráday Soho Kulturális Egyesületnek nyújtott pályázati támogatás felhasználásának módosításához az alábbiak szerint:

 – a „Bor és tök – Halloween fesztivál” című pályázati program helyett egy tíz részből álló, a Ráday utca kulturális és gasztronómiai értékeit bemutató, egyenként  5-8 perces kisfilm-sorozat megvalósítása  és bemutatása

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 60 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából tervezett ünnepi megemlékezés

Sz-232/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 91/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által 2020. október 23. napján megrendezésre kerülő 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezés költségeire 1.753.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezés rendezvénye lebonyolításáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. október 23.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

Top