2020. 08.05-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat helyiségpályázatok meghirdetésére2020

Sz-174/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

KOEN 64/2020. (VIII.5.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-174/2020. számú elő̋terjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletét képező pályázati felhívásokat, az abban foglalt pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati szempontokat és felkéri a polgármestert a pályázatok közzétételére. 

Határidő: 2020. augusztus 5.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

Top