2020. 06.30-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 41/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2020. számú – „Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést.

(3 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

38/4/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 42/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/4/2020.számú – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról című – előterjesztést.”

 

(3 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének kérelme

95/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 43/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 95/2020. számú – „Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének kérelme” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 44/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

92/2020. számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést. 

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

KOEN 45/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

103/2020. számú – „Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

102/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 46/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 

102/2020. számú – „Javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(8 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.

7./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által koordinált 3202., valamint 3362. számú költségvetési sor felosztásának módosítására

Sz-144/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 47/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

 

1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3202. számú „Roma koncepció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

sorszám Támogatandó célok,

programok

Keretösszeg a program megvalósítására (bruttó)
1. Hagyományőrző, gasztronómiai és kulturális rendezvények/programok szervezése 2.000.000,- Ft
2. Szemléletformáló, érzékenyítő programok szervezése  1.400.000,- Ft
3. Felzárkóztató, motivációs rendezvények/programok megvalósításának támogatása  1.400.000,- Ft
4. Tehetséggondozó, felzárkóztató programok megvalósításának támogatása 1.900.000,- Ft
5. Szabadidős programok megvalósításának támogatása 1.300.000,- Ft
6. Tartalék 1.000.000,- Ft
Összesen: 9.000.000.- Ft

 

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3362. számú „Esélyegyenlőségi feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Támogatandó programok, célok Keretösszeg

(Ft)

Tervezett

helyszín

Gyakoriság
9esely.hu

Cél: esélyegyenlőség kommunikációja (honlap, Fb-oldal, Instagram, Blog)

saját tartalmak gyártása

1.000.000,- Ft 1 alkalommal kell létrehozni, folyamatos frissítés
HEP- Fórum létrehozása

Cél: esélyegyelőségért dolgozó rendszeres szakmai találkozója

500.000, -Ft Ferencvárosi Önkormányzat Házasságkötő Terme havi egy alkalom
Akadálymentes Ferencváros? Fizikai akadálymentesség felmérés előkészítése.  1.500.000,- Ft önkéntesek, főiskolások és szakmai szervezetek bevonásával

 

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-2. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges kötelezettségvállalások megtételére (szerződések megkötésére), a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésre

Sz-142/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 48/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az sz-142/2020. számú elő̋terjesztés mellékletét képező̋ pályázati felhívást, az abban foglalt pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati szempontokat és felkéri a polgármestert a pályázat közzétételére. 

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás) 

Top