2020. 03.11-én 15.30 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat emléktábla állítására

75/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 30/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 75/2020. sz. – ”Javaslat emléktábla állítására” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 2. pontjának elhagyásával.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 31/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek a 75/2020. sz. – ”Javaslat emléktábla állítására” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására

76/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 32/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a Képviselő-testületnek a 76/2020. sz. – ” Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására” című – előterjesztés 1. határozati javaslatához, az alábbi delegáltakat javasolja:

 

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola – Takács Krisztián

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Takács Máriusz

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola – Csóti Zsombor

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola – Hidasi Gyula

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Szilágyi Zsolt 

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium – Árva Péter

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium – dr. Mátyás Ferenc

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium – Takács Zoltán

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium – Torzsa Sándor

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium – Jancsó Andrea

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Reiner Roland

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola – Sajó Ákos

 

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 33/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 76/2020. sz. – ” Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására” című – előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel:

 

  1. „a nem Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott iskolák intézményi/képzési tanácsaiba, a soron következő választásokat követő új Képviselő-testület megalakulásáig terjedő időtartamra az alábbi személyeket delegálja. Amennyiben az intézményben nem működik önálló intézményi/képzési tanács, az alábbi képviselők az iskola mentoraként, önkormányzati kapcsolattartójaként funkcionálnak:

 

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola – Árva Péter

 

Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium – a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Gyakorlóiskolája – Takács Máriusz

Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája – Csóti Zsombor

Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma –

Sajó Ákos

 

Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium – dr. Mátyás Ferenc
Szent György Média és Informatikai Szakgimnázium – Takács Máriusz

4., felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a határozat 3. pontjában meghatározott intézményeket és azok fenntartóit tájékoztassa.”

 

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Alapító okirat módosítása

77/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 34/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 77/2020. sz. – ” Alapító okirat módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása

86/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 35/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 86/2020. sz. – ” Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

69/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 36/2020. (III.11.) sz. 

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2020. sz. – ” Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 3 tartózkodás) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a bizottság által koordinált 3422 számú „Egyéb rendezvények” költségvetési sor felhasználására

Sz-112/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

KOEN 37/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

  1. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete 3422 sorszámú „Egyéb rendezvények” megnevezésű kiadási előirányzata terhére 
  • az önkormányzati kitüntetésekkel, elismerésekkel, azok átadásával kapcsolatosan 20.000.000,- forint
  • a karácsonyi díszvilágítás kiépítésével, működtetésével összefüggésben 15.600.000,- forint
  • a nemzeti ünnepeink alkalmából megtartott és más önkormányzati rendezvények költségeire 10.400.000,- forint felhasználását jóváhagyja.
  1. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban írt feladatok ellátásához szükséges intézkedéseket tegye meg, szerződéseket kösse meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, egyhangú) 

Top