2020. 02.27-én 12.30 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a szakbizottság által koordinált költségvetési sorok felosztására 

Sz-63/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 26/2020. (II.27.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3989. számú „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása 6 000 000 Ft
Összesen: 6 000 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3921. számú „Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása (pályázat) 6 000 000 Ft
Összesen: 6 000 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Kulturális tevékenység támogatása (pályázat) 17 000 000 Ft
Előre nem tervezett kiadások, tartalék 10 500 000 Ft
Összesen: 27 500 000 Ft

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-3. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges kötelezettségvállalások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 3 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására 

Sz-66/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 27/2020. (II.27.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú során elkülönített keretösszeg terhére 17.000.000,- Ft, azaz tizenhét-millió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-66/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő:2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ A kulturális tevékenységek támogatása pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda  pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
 4. Dr. Mátyás Ferenc (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ a hatályos költségvetési rendelet 3921. számú során elkülönített keretösszeg terhére 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-66/2020. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

4./ Az egyházi szervezetek támogatása pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
 4. Kozma András (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

5./ a hatályos költségvetési rendelet 3989. számú során elkülönített keretösszeg terhére 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-66/2020. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

6./ A nemzetiségi önkormányzatok támogatása pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda  pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
 4. Hulse Alexandra (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ támogatja a ’Public art pályázat köztéri interaktív szobrokra a IX. kerületben 2020’ pályázati program megvalósítását.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

8./ A ’Public art pályázat köztéri interaktív szobrokra a IX. kerületben 2020’ pályázati program kidolgozása és a bizottság márciusi rendes ülésére történő előterjesztése érdekében szakmai bizottságot jelöl ki, melynek tagjai:

 1. Kertész László művészettörténész
 2. Somogyi Hajnalka művészettörténész
 3. Szabó Ádám szobrászművész
 4. Százados László művészettörténész

A javaslattevő bizottság tagjai részére 11.561,-Ft/fő megbízási díjat állapít meg a 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

(5 igen, 3 tartózkodás) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Március 15-i rendezvény

Sz-67/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 28/2020. (II.27.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  

 1. a 2020. évi március 15-i ünnepi rendezvény Sz-67/2020. számú előterjesztésben foglaltak szerinti lebonyolítására az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 3422 „Egyéb rendezvények” költségvetési sora terhére 455 400 Ft összeg felhasználását biztosítja.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 1. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kifizetéséhez szükséges szerződések megkötéséről.

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú) 

Top