2020. 02.12-én 15.30 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

47/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 14/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 47/2020. sz. – ”A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása” című – előterjesztést.”

(5 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)

38/2020. 38/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 15/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/2020., 38/2/2020. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 3 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

43/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

KOEN 16/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2020. sz. – ”Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre

45/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 17/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 45/2020. sz. – ”Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

9/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 18/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 9/2020. sz. – ”A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára

46/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 19/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2020. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme

48/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 20/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 48/2020. sz. – ”Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

50/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 21/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 50/2020. sz. – ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

4/6/2020., 4/8-13/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 22/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 (4 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 23/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/7/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 24/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/6/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 (1 igen, 3 nem, 7 tartózkodás)

Top