2020. 02.12-én 15.30 órakor megtartott rendes ülés

2020. 02.12-én 15.30 órakor megtartott rendes ülés

KOEN 14/2020. (II.12.) sz. 1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására 2019. december 18. napján kiírt magasabb vezetői pályázat (pályázati eljárás) eredménytelenné nyilvánítása, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
KOEN 15/2020. (II.12.) sz. 2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
KOEN 16/2020. (II.12.) sz. 3./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
KOEN 17/2020. (II.12.) sz. 4./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre
KOEN 18/2020. (II.12.) sz. 5./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
KOEN 19/2020. (II.12.) sz. 6./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda valamint a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására adott magasabb vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára
KOEN 20/2020. (II.12.) sz. 7./ Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány támogatási kérelme
KOEN 21/2020. (II.12.) sz. 8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
KOEN 22/2020. (II.12.) sz. 9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
Top