2019. 12.02-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Sz-344/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 2/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatást nyújt az Sz-344/2019.számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények szervezésére, adományosztásra a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére.

Határidő: 2019. december 2.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 3/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

1.) a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatást 2.000.000 Ft támogatást nyújt az Sz-344/2019.számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények szervezésére, adományosztásra a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére.

Határidő: 2019. december 2.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Adventi rendezvény támogatása

Sz-343/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

KOEN 4/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

1.) felkéri a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeit a „Karácsonyváró a Ferenc téren” elnevezésű rendezvény megszervezésére.

Határidő: 2019. december 2.

Felelős: Reiner Roland alpolgármester

2.) 1.680.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-343/2019. számú előterjesztésben meghatározott „Karácsonyváró a Ferenc téren” elnevezésű rendezvény megvalósításához, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére.

Határidő: 2019. december 2.

Felelős: Reiner Roland alpolgármester

3.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 2. pontban meghatározott támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 5/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Árva Pétert választja meg.

Határidő: 2019. december 2.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, egyhangú)

Top