2022. 05.16-án 9.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Adománykiszállítás megszervezése Beregszász testvérváros számára

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök

 

IB 9/2022. (V.16.)

Határozat

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy:

  • a Markanting Kft-től kapott 110.000,- Ft + ÁFA ajánlat szerinti tehergépkocsit igénybe veszi,
  • felkéri a Jegyzői Kabinetet, hogy kérjen be a FESZOFE Kft-től nyilatkozatot arról, hogy tudja-e az adományok szállításához az általa felajánlott tehergépkocsit,
  •  felkéri Gyurákovics Andreát, hogy egyeztessen Beregszász Polgármesterével, Babják Zoltánnal, hogy jelenleg milyen adományokra van szükségük,
  • felkéri a Jegyzői Kabinetet, hogy készítsen egy írásbeli előterjesztést arról, hogy az adománygyűjtést, hogyan lehet folytatni, milyen kapacitással, milyen helyszínem, milyen intervallumban.

Határidő: 2022. május 23.

Felelős: Csóti Zsombor elnök

        (2 igen, egyhangú)

(A szavazásban 2 fő bizottsági tag vett részt)

 

IB 10/2022. (V.16.)

Határozat

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a FIÜK-öt, hogy készítsen egy írásbeli tájékoztatót a Bizottságot következő ülésére arról, hogy a Káptalanfüreden vagy a Batonszéplakon lévő táborban mikor vannak szabad időpontok beregszászi gyerekek táboroztatására.

Határidő: 2022. május 23.

Felelős: Csóti Zsombor elnök

          (2 igen, egyhangú)

(A szavazásban 2 fő bizottsági tag vett részt)

Top