2022. 03.21-én 8.30 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Beszámoló az adománygyűjtésről

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő

 

űA Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

2./ A begyűjtött adományok eljuttatása Beregszászra

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő

 

IB 5/2022. (III.21.)

Határozat

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat külső szállító céggel szerződést kötve 3,5 tonnát nem meghaladó mennyiségben az összegyűjtött adományokat a lehető leghamarabb igyekszik útba indítani Beregszász testvérvárosunk felé. Az el nem szállított mennyiségre a képviselők által megtalált segítők, vagy vállalkozó állampolgárok költségeinek térítése mellett próbálunk lehetőséget keresni.

Határidő: 2022. március 24.

Felelős: Csóti Zsombor elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatalon és intézményein belüli felelősségi körben elvégzett munkáról

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top