2022. 03.16-án 10.30 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ A Bizottság ügyrendjének elfogadása

Sz-117/2022. előterjesztés 

Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök

 

IB 2/2022. (III.16.)

Határozat

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság elfogadja az Sz-117/2022. sz. „Az Orosz ukrán háború okozta válság kezelésére létrehozott ideiglenes Bizottság (IB) ügyrendje” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 16.

Felelős: Csóti Zsombor elnök

(2 igen, egyhangú)

(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A következő ülésen meghívandó személyi kör meghatározása

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök

 

IB 3/2022. (III.16.)

Határozat

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a következő ülésre a következő személyeket hívja meg:

Döme Zsuzsanna alpolgármester,

Czakóné Dobó Krisztina

 intézményvezető,

Janitz Gergő irodavezető,

Szilágyi Imre irodavezető,

Rimovszki Tamás irodavezető,

  1. Pap Ágnes irodavezető, 

Romhányi Ildikó irodavezető,

Dr. Mechler András a FESZ ügyvezető igazgatója,

Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok.

Határidő: 2022. március 22.

Felelős: Csóti Zsombor elnök

(2 igen, egyhangú)

(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt.)

Top