2021. december 7-én 13.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

HB 4/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Házbizottság úgy dönt, hogy a képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozatainak leadási időpontjait 2022. január 17. napján 8-9 óra között, és 2022. január 31. napján 17-18 óra között határozza meg. Egyben úgy dönt, hogy a képviselők számára megnyitott időpontokban a 2022. év hátralévő részében vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek is leadhatják a vagyonnyilatkozatukat.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(2 igen, egyhangú)

(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

HB 5/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Házbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés „A” döntési javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(2 igen, egyhangú)

(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt)

 

Top