2020. 06.24-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről – kivonat

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

HB 14/2020. (VI.24.) sz.
Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy azok a Felügyelő Bizottsági tagok részére, akik még nem tettek eleget kötelezettségüknek, vagy újonnan kerültek megválasztásra, a vagyonnyilatkozat leadásának időpontja: 2020. június 29. (hétfő) 14.00-15.00 óráig.
Határidő: 2020. június 24.
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök
(2 igen, egyhangú)

Top