2019. 12.17-én 8.30 órakor tartott ülésének – kivonat

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására 

Sz-367/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

HB 2/2019. (XII.17.) sz.

Határozat

A Házbizottság úgy dönt, hogy az ülések kezdési időpontja 10.00 óra, a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén Torzsa Sándor önkormányzati képviselő tag helyettesíti, és a jegyzőkönyvet dr. Mátyás Ferenc, a bizottság elnöke és Zombory Miklós bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Zombory Miklós helyett Torzsa Sándor bizottsági tag jogosult.

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 3/2019. (XII.17.) sz.

Határozat

A Házbizottság úgy dönt, hogy az Sz-367/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel, hogy 

  • a rendes ülések kezdési időpontja 10.00 óra,
  • a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Torzsa Sándor önkormányzati képviselő tag helyettesíti,
  • a jegyzőkönyvet dr. Mátyás Ferenc, a bizottság elnöke és Zombory Miklós bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Zombory Miklós helyett Torzsa Sándor bizottsági tag jogosult, a Házbizottság ügyrendjét elfogadja.

Határidő: 2019. december 17.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc bizottsági elnök

 (3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

HB 4/2019. (XII.17.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja:

  1. január 27. (hétfő) 14:00-17:30 óráig
  2. január 30. (csütörtök) 10:00-14.00 óráig
  3. január 31. (péntek) 9.00-12.00 óráig

Határidő: 2019. december 17.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 5/2019. (XII.17.) sz.

Határozat

Házbizottság úgy dönt, hogy a képviselőknek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételének megtörténtének igazolására elegendő az adatbázisból történő lekérdezésről készített képernyőkép megküldése a Hivatal részére a Házbizottságnak címezve.

Határidő: 2019. december 17.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 6/2019. (XII.17.) sz.

Határozat

A Házbizottság úgy dönt, hogy elrendeli a képviselői vagyonnyilatkozatok honlapon történő közzétételét.

Határidő: 2019. december 17.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

Top