2022. 05.25-én 9.00 órakor tartott rendkívüli ülés

1./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 

130/4/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Deutsch László képviselő

 

GKB 88/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/4/2022. sz. – „Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról 

119/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 89/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2022. sz. – „Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról

126/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

GKB 90/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2022. sz. – „Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Sz-156/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 91/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Telepy u. 6-8. pince II. sz. alatti helyiség Jahed Rebah Saif egyéni vállalkozó bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 6.600.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján

Sz-157/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 92/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Varga Lászlóné által a Bp. XX. Frangepán utca 113. fszt. 4. szám alatti lakásra felhalmozott 1.544.216 Ft összegű hátralék elengedéshez hozzájárul. 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény után felhalmozott követelés elengedése 

Sz-158/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 93/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Pink Rosa Kft. által a bérleményét képező Budapest IX., Ráday u. 15. földszint III. sz. alatti helyiség után felhalmozott hátralék elengedéséhez nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 94/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a BZ Project and Solution Bt. által a korábbi bérleményét képező Budapest IX., Tűzoltó u. 32/B. földszint I. sz. alatti helyiség után felhalmozott követelés elengedéséhez nem járul hozzá. 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése

Sz-159/2/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 95/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Ráday u. 22. földszint I. sz. alatti nem lakás célú helyiség után a Paris, Texas Vendéglátó Kft. által fizetendő bérleti díj 2022. május 1. és 2022. október 31. napja közötti időtartamra szóló 50 %-os mérsékléséhez hozzájárul.”

(2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 96/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Ráday u. 16. földszint VIII. és földszint IX. sz. alatti nem lakás célú helyiségek után a DAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által fizetendő bérleti díj 2022. március 1. és 2022. május 31. napja közötti időtartamra szóló 50 %-os mérsékléséhez hozzájárul.”

(2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 97/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Ráday u. 23. földszint IV. sz. alatti nem lakás célú helyiség után a Levin és Fia Kft. által fizetendő bérleti díj 2022. május 1. és 2022. december 31. napja közötti időtartamra szóló 50 %-os mérsékléséhez hozzájárul.                                                     

(2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése 

Sz-185/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 98/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Global Perfect Invest Kft-nek a Budapest, IX. Ráday u. 9. földszint I. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségének 2022. április, május és június hónapokra történő szüneteltetéséhez hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Lakás kijelölése a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján állami gondozott részére történő bérbeadásra

Sz-160/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 99/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy állami gondozott részére történő bérbeadás céljára a Bp. IX. ker. Gát utca 25. II. emelet 15. szám alatti 1 szobás, komfortos, 27,60 m2 alapterületű lakást jelöli ki.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 69/2022. (IV.20.) számú határozatának módosítása

Sz-161/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 100/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 69/2022. (IV.20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul, hogy a 36852/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Bp. IX. ker., Kinizsi u. 31. fszt. 1 ajtószám alatti ingatlanra Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megelőző ranghelyre az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest Nádor u. 21.) javára 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.”

 (4 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-162/2/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 101/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest IX. kerület, Bokréta u. 12. I. emelet 3. szám alatti lakás Tamás Gábor bérlő részére 26.400.000,-Ft vételáron történő elidegenítéséhez.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 102/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest IX. kerület, Ecseri út 17. fszt. 15. szám alatti lakás Seres Zsuzsanna bérlő részére 10.750.000,-Ft vételáron történő elidegenítéséhez.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 103/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest IX. kerület, Lónyay u. 9. II. ép. II. emelet 13. szám alatti lakás Gulyás Gábor bérlő részére 17.550.000,-Ft vételáron történő elidegenítéséhez.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 104/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest IX. kerület, Üllői út 95. fszt. 19. szám alatti lakás Kovács Krisztián bérlő részére 16.400.000,-Ft vételáron történő elidegenítéséhez.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál dolgozók, a kerületi rendőrkapitányságon, valamint kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók, valamint a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek elhelyezésére 

Sz-153-155/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 105/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Endes Mónika részére a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére a Budapest IX. kerület, Lónyay u. 15. II. 6. szám alatti 2 szobás, komfortos, 58,70 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 106/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Rácz Zoltán részére BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére a Budapest IX. kerület, Gát u. 5. tetőtér 19. szám alatti 1 szobás, összkomfortos, 42,03 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 107/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-154/2022. – „Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi.

Határidő: 2022. május 25.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 108/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére Kovács Mónika részére a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 32/B. tetőtér 3. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 63,14 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 109/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére Varga Mária részére a Budapest IX. kerület, Páva u. 28-30/A. II. emelet 2. szám alatti 1 szobás, összkomfortos, 41 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 110/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére Mihály János részére a Budapest IX. kerület, Thaly Kálmán u. 19. II. emelet 17. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 57,60 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 111/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére Kozák Borbála a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 13. III. emelet 32. szám alatti 1 szobás, összkomfortos, 44,98 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 112/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál fennálló foglalkoztatási jogviszonya idejére Nagy Erzsébet részére a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 66. I. 1. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 61,32 m2 alapterületű lakást szolgálati lakásként bérbe adja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-193/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 113/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szitai Károlynéval a Budapest IX. kerület, Gát u. 22. I. em. 24. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 114/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Istvánnéval a Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 31-33. III. ép. fszt. 6. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 115/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Magyar Lászlónéval a Budapest IX. kerület, Márton u. 11. fszt. 2. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 116/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szabó Istvánnal a Budapest IX. kerület Mester u. 57. fszt. 9. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 117/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Jónás Andrással a Budapest IX. kerület, Liliom u. 54. fszt. 8. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 118/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Hadházi Gáborral a Budapest IX. kerület, Ferenc tér 11. fszt. 4. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 119/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Róth Attilánéval a Budapest IX. kerület, Drégely u. 12. III. em. 52.szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés hosszabbítása

Sz-194/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 120/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányságon szolgálatot ellátó Molnár Daniellával a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 25. I. em. 13. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést szolgálati jelleggel, további 5 év határozott időre, 2027. február 26. napjáig terjedő időtartamra megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ A Budapest IX. kerület Üllői út 19. III. lh. fszt. 3. (hrsz: 36835/0/A/35) szám alatti öröklakás 503/1490 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog

Sz-192/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

GKB 121/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület Üllői út 19. III. lh. fszt. 3. (hrsz: 36835/0/A/35) szám alatti 149 m² alapterületű öröklakás 503/1490 tulajdoni hányadára vonatkozóan – a 2022. május 12. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 39.500.000,- Ft, – azaz harminckilencmillió-ötszázezer forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

16./ Pályázat kiírása az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér szociális alapon történő megállapításával

Sz-200/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 122/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy

 1./ az Sz-200/2022. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban szereplő tartalommal pályázatot hirdet, összesen 15 db lakás bérbeadására, az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről, lebonyolításáról. 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok vizsgálatát követően a pályázat eredményének megállapítása érdekében gondoskodjon az anyag Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé terjesztéséről.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

17./ Pályázat kiírása 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér költségelven történő megállapításával

Sz-201/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 123/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az Sz-201/2022. sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásban szereplő tartalommal pályázatot hirdet, összesen 8 db lakás bérbeadására, 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére, költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről, lebonyolításáról. 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok vizsgálatát követően a pályázat eredményének megállapítása érdekében gondoskodjon az anyag Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé terjesztéséről.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

18./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/5-10/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 124/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/8/2022. sz. – „Módosító javaslat a 111/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést az alábbi módosításokkal:

– a 4. pontból kikerül az okososzlop 5034-es sora 10 millió Ft-tal

– a 7. pont szövege kiegészül a „különösképpen” szóval, így az új szöveg „a 3111. számú költségvetési sorról különösképpen a Sobieski utca 3. és Sobieski utca 5. szám alatt található önkormányzati bérházak kiürítését kell fedezni” lesz

– kiegészül egy új, 8. ponttal, ami szerint az 5009-es új, a Boráros téri lift tervezése sorra 20 millió Ft kerül átcsoportosításra a 6136-os sor terhére. 

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 125/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/9/2022. sz. – „Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 126/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/10/2022. sz. – „Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 127/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/5/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést a 111/8-10/2022. sz. módosító javaslatokkal együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

22./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve

135/2022., 135/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester, Torzsa Sándor képviselő

 

GKB 128/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2/2022. sz. – „Módosító javaslat a 135/2022 számú előterjesztéshez” című – előterjesztést az alábbi módosításokkal:

 – a határozati javaslat 1. pontjának határideje 90 nap

– a határozati javaslat 2-4.pontjainak határideje 60nap

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 129/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2022. sz. – „A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

19./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

129/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 130/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. – „Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója, és a 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztés a) és b) határozati javaslatát.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 131/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. – „Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója, és a 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztés c) határozati javaslatát.”

 (1 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

20./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve

133/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 132/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2022. sz. – „FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és a 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

21./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

134/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 133/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 134/2022. sz. – „Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és a 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

23./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról 

127/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

GKB 134/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 127/2022. sz. – „Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Top