2022. 05.25-én 9.00 órakor tartott rendkívüli ülés

2022. 05.25-én 9.00 órakor tartott rendkívüli ülés

GKB 88/2022. (V.25.) sz. 1./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 
GKB 89/2022. (V.25.) sz. 2./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról 
GKB 90/2022. (V.25.) sz. 3./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról
GKB 91/2022. (V.25.) sz. 4./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
GKB 92/2022. (V.25.) sz. 5./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján
GKB 93/2022. (V.25.) sz. 6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségbérlemény után felhalmozott követelés elengedése 
GKB 95/2022. (V.25.) sz. 7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
GKB 98/2022. (V.25.) sz. 8./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése 
GKB 99/2022. (V.25.) sz. 9./ Lakás kijelölése a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján állami gondozott részére történő bérbeadásra
GKB 100/2022. (V.25.) sz. 10./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 69/2022. (IV.20.) számú határozatának módosítása
GKB 101/2022. (V.25.) sz. 11./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
GKB 105/2022. (V.25.) sz. 12./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál dolgozók, a kerületi rendőrkapitányságon, valamint kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók, valamint a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek elhelyezésére 
GKB 113/2022. (V.25.) sz. 13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
GKB 120/2022. (V.25.) sz. 14./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés hosszabbítása
GKB 121/2022. (V.25.) sz. 15./ A Budapest IX. kerület Üllői út 19. III. lh. fszt. 3. (hrsz: 36835/0/A/35) szám alatti öröklakás 503/1490 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog
GKB 122/2022. (V.25.) sz. 16./ Pályázat kiírása az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér szociális alapon történő megállapításával
GKB 123/2022. (V.25.) sz. 17./ Pályázat kiírása 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére, üres lakások bérleti jogának megszerzésére, a lakbér költségelven történő megállapításával
GKB 124/2022. (V.25.) sz. 18./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
GKB 128/2022. (V.25.) sz. 22./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
GKB 130/2022. (V.25.) sz. 19./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 
GKB 132/2022. (V.25.) sz. 20./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve
GKB 133/2022. (V.25.) sz. 21./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 
GKB 134/2022. (V.25.) sz. 23./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról 
Top