2022. 05.11-én 16.00 órakor tartott rendes ülés

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 71/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. sz. – Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

124/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 72/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 124/2022. sz. – „Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést a vita lefolytatása után vegye le napirendjéről.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 nem)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére

121/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

GKB 73/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 121/2022. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi.”

 (3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

GKB 74/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 121/2022. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére” című – előterjesztést a napirendjéről vegye le és a következő ülésre készüljön költségkalkuláció az átszervezésből adódó megtakarításokat illetően.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 75/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 111/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést a vita lefolytatása után napirendjéről vegye le.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 nem)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 76/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. sz. – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)

130/2022., 130/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Deutsch László, Árva Péter képviselők

 

GKB 77/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a 130/2/2022. sz. – „Módosító indítvány a 130/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”

(6 nem, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

GKB 78/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2022. sz. – „Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022., Sz-191/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

GKB 79/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 105/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása” című – előterjesztéshez az Sz-191/2022. sz. előterjesztésben foglalt módosító indítványt teszi. 

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 80/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést a bizottsági kiegészítéssel. 

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Módosító indítvány a 64/2022. számú előterjesztéshez

64/4-6/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 81/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/6/2022. sz. –  „Módosító javaslat” című – előterjesztést.”

(3 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 82/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/4-5/2022. sz. – „Módosító indítvány a 64/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(4 igen, 2 nem)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

GKB 83/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztés napirendről történő levételét.”

(2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 84/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(4 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére

100/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 85/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 100/2022. sz. – „Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára

99/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 86/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 99/2022. sz. – „A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára” című – előterjesztést 2025. május 31-ig tartó, határozott idejű bérleti joggal 10.400 Ft+ÁFA/hó kedvezményes bérleti díjjal.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

Top