2022. 05.11-én 16.00 órakor tartott rendes ülés

2022. 05.11-én 16.00 órakor tartott rendes ülés

GKB 71/2022. (V.11.) sz.1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
GKB 72/2022. (V.11.) sz.2./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 
GKB 73/2022. (V.11.) sz.3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére
GKB 75/2022. (V.11.) sz.4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
GKB 76/2022. (V.11.) sz.5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
GKB 77/2022. (V.11.) sz.6./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
GKB 79/2022. (V.11.) sz.7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
GKB 81/2022. (V.11.) sz.8./ Módosító indítvány a 64/2022. számú előterjesztéshez
GKB 83/2022. (V.11.) sz.9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
GKB 85/2022. (V.11.) sz.10./ Budapest, IX. Ráday u. 56. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása a FESZOFE Nonprofit Kft. részére
GKB 86/2022. (V.11.) sz.11./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára
Top