2022. 03.09-én 16.00 órakor tartott rendes ülés

2022. 03.09-én 16.00 órakor tartott rendes ülés

GKB 34/2022. (III.9.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
GKB 35/2022. (III.9.) sz. 2./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre
GKB 37/2022. (III.9.) sz. 3./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása
GKB 39/2022. (III.9.) sz. 4./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
GKB 41/2022. (III.9.) sz. 5./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
GKB 42/2022. (III.9.) sz. 6./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról
GKB 43/2022. (III.9.) sz. 7./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 
GKB 44/2022. (III.9.) sz. 8./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján
GKB 45/2022. (III.9.) sz. 9./ Pályázat kiírása üres lakások bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával
GKB 46/2022. (III.9.) sz. 10./ Társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése
GKB 47/2022. (III.9.) sz. 11./ A Pink Rosa Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
GKB 48/2022. (III.9.) sz. 12./ A Bonbonier Chocolate Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése 
GKB 50/2022. (III.9.) sz. 13./ A Zebrek Trade Kft. kérelmének elbírálása
GKB 52/2022. (III.9.) sz. 14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése
GKB 53/2022. (III.9.) sz. 15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
GKB 56/2022. (III.9.) sz. 16./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Top