2022. február 16-án 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/6-8/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 23/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/8/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 24/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/6/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő elidegenítése

31/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 25/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 31/2022. sz. – ”Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő elidegenítése” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az elidegenítési ár 41.330.000 Ft összeg legyen.”

(3 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ A VÁGÓ-TON Kereskedelmi Bt-vel szemben fennálló bérleti díj követelés mérséklése

30/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 26/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 30/2022. sz. – ”A VÁGÓ-TON Kereskedelmi Bt-vel szemben fennálló bérleti díj követelés mérséklése” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Média Nonprofit Kft. elhelyezésének ügye

40/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 27/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2022. sz. – ”Média Nonprofit Kft. elhelyezésének ügye ” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ A FEV IX. Zrt. alapszabály módosítása

35/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

GKB 28/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 35/2022. sz. – ”A FEV IX. Zrt. alapszabály módosítása” című – előterjesztést.”

(1 igen, 6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ A Budapest IX. kerület Ráday u. 11-13. földszint 5. (hrsz: 37008/2/A/9) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog

Sz-37/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 29/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület Ráday u 11-13. földszint 5. (hrsz: 37008/2/A/9) szám alatti 43 m² alapterületű öröklakásra vonatkozóan – a 2022. január 27. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 50.000.000,-Ft, – azaz ötvenmillió forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ A Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 8. (hrsz: 36814/0/A/21) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog

Sz-38/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 30/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 8. (hrsz: 36814/0/A/21) szám alatti 30 m² alapterületű öröklakásra vonatkozóan – a 2022. január 21. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 39.000.000,-Ft, – azaz harminckilencmillió forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Sz-39/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 31/2022. (II.16.) sz.

Határozat

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Istvánné Budapest IX. kerület, Vágóhíd utca 31-33. III. ép. fszt. 6. szám alatti 1 szobás, 28,09 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú bérleményéhez a Budapest IX. kerület, Vágóhíd utca 31-33. III. ép. fszt. 5. szám alatti 1 szobás, 28,18 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

Top