2022.01.26-án 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/2022., 6/2-4/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 4/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/4/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 5/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2022. és 6/3/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 6/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Döntés a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról, a Márton utca 8/a ingatlan értékesítésével összefüggésben

9/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgató

 

GKB 7/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 9/2022. sz. – ”Döntés a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról, a Márton utca 8/a ingatlan értékesítésével összefüggésben” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

13/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 8/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 13/2022. sz. – ”Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi és a soron következő ülésén tárgyalja meg.”

(3 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt, Jancsó Andrea nem szavazott.)

 

GKB 9/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy a 13/2022. sz. – ”Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata” című – előterjesztés 2. sz. mellékletében 1., 10., 12., 13., 14., 15. és 16. sorszámmal megjelölt helyiségek esetében csak bérleti jog megszerzésére kerüljön kiírásra a pályázat.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 10/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 13/2022. sz. – ”Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata” című – előterjesztés határozati javaslatát az alábbi kiegészítéssel:

a polgármester az előterjesztés 2. sz. mellékletében 1., 10., 12., 13., 14., 15. és 16. sorszámmal megjelölt helyiségek esetében csak bérleti jog megszerzésére írja ki a pályázatot.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

19/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 11/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 19/2022. sz. – ”Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (…) rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testülethez való benyújtására

Sz-31/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mészáros Szilárd bizottsági tag

 

GKB 12/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-31/2022. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (…) rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testülethez való benyújtására” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi.

Határidő: 2022. január 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 3 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése

Sz-19/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 13/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Keczéry Róth Mártával a Budapest IX. ker., Balázs Béla u. 5. III. emelet 14. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ A Bonbonier Chocolate Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése 

Sz-20/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 14/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Bonbonier Chocolate Kft. a bérleményét képező Budapest IX., Ráday u. 25-27. sz. alatti helyiségcsoport után fizetendő 4 havi (2020. augusztus, szeptember, valamint 2021. július és augusztus) bérleti díj 25%-ának megfelelő, összesen 430.000 Ft + ÁFA összeg elengedéséhez hozzájárul.”

(2 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 15/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Bonbonier Chocolate Kft. a bérleményét képező Budapest IX., Ráday u. 25-27. sz. alatti helyiségcsoport után fizetendő 4 havi (2020. augusztus, szeptember, valamint 2021. július és augusztus) bérleti díj 50%-ának megfelelő, összesen 860.000 Ft + ÁFA összeg elengedéséhez hozzájárul.”

(5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése

Sz-21/2022., Sz-30/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 16/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Farmer City Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. a bérleményét képező Budapest IX., Ráday u. 33/B. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2021. december 1. és 2022. június 30. közötti időszakra 50 %-kal mérsékeli.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 17/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Szolgáltató Kft. megjelent képviselőjének, Hegedűs Lászlónak hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2022. január 26.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 18/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Szolgáltató Kft. bérleményét képező Budapest, IX. Ráday u. 17. fszt. I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2022. február 1. és 2022. június 30. napja közötti időszakra 75%-kal mérsékli.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése

Sz-22/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 19/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy JádeOptika Kft-nek a Budapest, IX. Mester u. 46. földszint IV. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségének 2022. január 1. és 2022. március 31. közötti időszakra történő szüneteltetéséhez hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Szociális alapon bérbeadott lakás elidegenítése

Sz-23/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

 

GKB 20/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Márton u. 18. tetőtér 21. szám alatti lakás Kovács Gyula bérlő részére 12.100.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

 

12./ Tájékoztató a Ferencvárosi Munkásszállás működtetésével kapcsolatban

14/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő megbízásából Czakóné Dobó Krisztina

 

A Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

13./ Tájékoztató Budapest Park Jégpálya használatáról

Sz-35/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Somlai János kabinetfőnök

 

A Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top