2022. január 26-án 16.00 órakor tartott rendes ülés
GKB 4/2022. (I.26.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
GKB 6/2022. (I.26.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
GKB 7/2022. (I.26.) sz. 3./ Döntés a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról, a Márton utca 8/a ingatlan értékesítésével összefüggésben
GKB 8/2022. (I.26.) sz. 4./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
GKB 11/2022. (I.26.) sz. 5./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában
GKB 12/2022. (I.26.) sz. 6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (…) rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testülethez való benyújtására
GKB 13/2022. (I.26.) sz. 7./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
GKB 14/2022. (I.26.) sz. 8./ A Bonbonier Chocolate Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése 
GKB 16/2022. (I.26.) sz. 9./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése
GKB 19/2022. (I.26.) sz. 10./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
GKB 20/2022. (I.26.) sz. 11./ Szociális alapon bérbeadott lakás elidegenítése
Top