2021. december 8-án 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

96/2021., 96/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

  1. Mátyás Ferenc képviselő

 

GKB 139/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 96/2021. sz. – „Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztés határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 140/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 96/2/2021. sz. – „Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 141/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztés határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 142/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi javaslatot: 

a Képviselő-testület 3206-os közösségi tervezés költségvetési sor feletti rendelkezést a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 143/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztés döntési javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről

112/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 144/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2021. sz. – ”A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről” című – előterjesztés határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 145/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2021. sz. – ”A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről” című – előterjesztés döntési javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

GKB 146/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 147/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés „A” döntési javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére

100/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 148/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 100/2021. sz. – ”FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása

103/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 149/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 103/2021. sz. – ”Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére

106/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 150/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2021. sz. – ”A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére” című – előterjesztést az elhangzott kiegészítéssel.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása

102/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 151/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 102/2021. sz. – ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát az elhangzott kiegészítésekkel.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése

99/2021., 99/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 152/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 99/2/2021. sz. – ”Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése” című – előterjesztés határozati javaslatát.

(4 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 153/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 99/2021. sz. – ”Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése

93/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 154/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2021. sz. – ”A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése” című – előterjesztés „C” határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye

104/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 155/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 104/2021. sz. – ”A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi.”

 (4 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 156/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 104/2021. sz. – ”A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye” című – előterjesztést.”

 (1 igen, 7 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye

120/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 157/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 120/2021. sz. – ”Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

105/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 158/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2021. sz. – ”A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása

94/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 159/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/2021. sz. – ”FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

 

15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve

91/2021., 91/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 160/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatásetikai alapelvek című napirend 2022. február hónapban szerepeljen.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 161/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a lakásrendelet módosításának I. fordulója februárban, II. fordulója márciusban; valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának I. fordulója májusban, II. fordulója júniusban szerepeljen.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 162/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021. és 91/2/221. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

16./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Sz-158/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 163/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Üllői út 91/B. földszint III. sz. alatti helyiség SZIGÜ Temetkezés Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 12.100.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése

Sz-160/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 164/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-160/2021. sz. – „Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése” című – előterjesztés „A” határozati javaslatában szereplő időtartamot 2021. november 1. napjától 2022. április 30. napjáig módosítja, és a bérleti díj 50%-os mérséklését támogatja.

Határidő: 2021. december 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 165/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az El Toro Negro Kft. kérelmét méltányolja, és a Budapest, IX. Ráday u. 21. földszint IV. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 2021. november 1. és 2022. április 30. napja közötti időtartamra szóló 50%-os mérsékléséhez hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

 

18./ Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonát képező idegen kerületben található üres lakások tulajdonjogának megszerzésére

Sz-164/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

GKB 166/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-164/2021. sz. – „Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonát képező idegen kerületben található üres lakások tulajdonjogának megszerzésére” című – előterjesztésben szereplő 14 db lakással és a hozzájuk tartozó épületekkel kapcsolatban további információkat kér a Vagyonkezelési Irodától.

Határidő: 2022. januári ülés

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 2 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

 

19./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése 

Sz-162/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 167/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Gólya Orsolyával a Budapest IX. ker., Ráday utca 39. I. em. 24. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

 

20./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-161/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 168/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Bokréta u. 12. II. em. 10. szám alatti lakás Lelkes-Sajó Réka és Szomolányi Karolina Mária bérlők részére 16.700.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 169/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 32/B. III. em. 24. szám alatti lakás Nagy Róbert bérlő részére 24.400.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 170/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. Vámház krt. 7. III. em. 17/A. szám alatti lakás Barczi-Szigeti Julia Vilma és Barczi-Szigeti József Imre bérlők részére 20.500.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 171/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. ker. Füleki u. 11. fszt. 448. szám alatti lakás Budai Klaudia Zsanett bérlő részére 12.300.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

21./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-163/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 172/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-163/2021. sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című, és az Sz-170/2021. sz. – „Szolgálati lakás juttatása kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek részére” című – előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja meg.

Határidő: 2021. december 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

 

A 21. és 22. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és a GKB 173-177/2021. (XII.8.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

Top