2021. december 8-án 16.00 órakor tartott rendes ülés
GKB 139/2021. (XII.8.) sz. 1./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
GKB 141/2021. (XII.8.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
GKB 144/2021. (XII.8.) sz. 3./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről
GKB 146/2021. (XII.8.) sz. 4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
GKB 148/2021. (XII.8.) sz. 5./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére
GKB 149/2021. (XII.8.) sz. 6./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása
GKB 150/2021. (XII.8.) sz. 7./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
GKB 151/2021. (XII.8.) sz. 8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
GKB 152/2021. (XII.8.) sz. 9./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
GKB 154/2021. (XII.8.) sz. 10./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
GKB 155/2021. (XII.8.) sz. 11./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye
GKB 157/2021. (XII.8.) sz. 12./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye
GKB 158/2021. (XII.8.) sz. 13./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
GKB 159/2021. (XII.8.) sz. 14./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
GKB 160/2021. (XII.8.) sz. 15./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve
GKB 163/2021. (XII.8.) sz. 16./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
GKB 164/2021. (XII.8.) sz. 17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése
GKB 166/2021. (XII.8.) sz. 18./ Pályázat kiírása az önkormányzat tulajdonát képező idegen kerületben található üres lakások tulajdonjogának megszerzésére
GKB 167/2021. (XII.8.) sz. 19./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése 
GKB 168/2021. (XII.8.) sz. 20./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
GKB 172/2021. (XII.8.) sz. 21./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Top