2021. október 13-án 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása

51/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 89/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

1./ felkéri az illetékes irodákat, hogy vizsgálják meg a Budapest, IX. Ferenc krt. 28. fsz. 4. sz. alatti helyiség helyett egy új ingatlan, vagy a helyiség leválasztásának lehetőségét, illetve az esetleges eladási lehetőséget és terjesszék azt újra a bizottság elé 2021. év végéig.

2./ felkéri a Vagyonkezelési Irodát, hogy tájékoztassa a Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesületet a pályázati lehetőségekről.

3./ felkéri a Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában és a kerületi iskolákban. 

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 90/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

1./ felkéri az illetékes irodákat, hogy vizsgálják meg a Budapest, IX. Ferenc krt. 28. fsz. 4. sz. alatti helyiség helyett egy új ingatlan, vagy a helyiség leválasztásának lehetőségét, illetve az esetleges eladási lehetőséget és terjesszék azt újra a bizottság elé 2021. év végéig.

2./ felkéri a Vagyonkezelési Irodát, hogy tájékoztassa a Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesületet a pályázati lehetőségekről.

3./ felkéri a Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesületet, hogy a képzéseit hirdesse meg a kerületi médiában és a kerületi iskolákban. 

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 91/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 90/2021. (X.13.) sz. határozatát visszavonja.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása

57/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 92/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 57/2021. sz. – ”A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása” című – előterjesztés „B” határozati javaslatát. 

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

GKB 93/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy az 53/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanap szerepeljen a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.”

(4 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 94/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

(2 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

GKB 95/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja az 54/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1.§-ában szereplő (7) bekezdés alábbi módosítását:

„(7) Az ülést vezető elnök köteles legfeljebb 2 óránként, legalább 20 perc szünetet elrendelni.”

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 96/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1.§-ában szereplő (7) bekezdés szövegének megfogalmazása a „(7) Az ülést vezető elnök köteles legfeljebb 2 óránként, legalább 20 perc szünetet elrendelni.” legyen.

(3 igen, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

62/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 97/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 62/2021. sz. – ”A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-83/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 98/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-83/2021. és az Sz-81/2021. sz. előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja meg.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

A 6-7. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a GKB 99-105/2021. (X.13.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

 

8./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése

Sz-82/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 106/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Noémi Zsuzsannával a Bp. IX. ker., Thaly Kálmán utca 19. II. em. 18. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 107/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Deák László Gergellyel a Bp. IX. ker., Balázs Béla utca 14. tetőtér 37. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 108/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bánfalvi Laurával a Bp. IX. ker., Balázs Béla utca 32/B. III. em. 1. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban10 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Sz-79/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 109/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Osztag köz 38236/628. földszint G2. sz. alatti helyiség Antal János bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 1.800.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése

Sz-80/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 110/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Paris, Texas Vendéglátó Kft. kérelmét elfogadja, és a Budapest, IX. Ráday u. 22. földszint I. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 40%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 111/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Levin és Fia Kft. kérelmét elfogadja, és a Budapest, IX. Ráday u. 23. földszint IV. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 40%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 112/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmét elfogadja, és a Budapest, IX. Ráday u. 16. földszint V. sz. alatti nem lakás célú helyiségcsoport után fizetendő bérleti díj 40%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 113/2021. (X.13.) sz. visszavonta a GKB 117/2021. (X.13.) sz. határozata

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 110/2021. (X.13.) sz. határozatát visszavonja és a Paris, Texas Vendéglátó Kft. kérelmét elfogadva a Budapest, IX. Ráday u. 22. földszint I. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 50%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 114/2021. (X.13.) sz. visszavonta a GKB 118/2021. (X.13.) sz. határozata

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 111/2021. (X.13.) sz. határozatát visszavonja és a Levin és Fia Kft. kérelmét elfogadva a Budapest, IX. Ráday u. 23. földszint IV. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 50%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 115/2021. (X.13.) sz. visszavonta a GKB 119/2021. (X.13.) sz. határozata

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy GKB 112/2021. (X.13.) sz. határozatát visszavonja és a GELKA FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmét elfogadva a Budapest, IX. Ráday u. 16. földszint V. sz. alatti nem lakás célú helyiségcsoport után fizetendő bérleti díj 50%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 116/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Ráday 29. Bistro Kft. kérelmét elfogadja, és a Budapest, IX. Ráday u. 29. földszint 5. és földszint 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségek után fizetendő bérleti díj 50%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 3 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 117/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 113/2021. (X.13.) sz. határozatát visszavonja és a Paris, Texas Vendéglátó Kft. kérelmét elfogadva a Budapest, IX. Ráday u. 22. földszint I. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 50%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 3 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 118/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 114/2021. (X.13.) sz. határozatát visszavonja és a Levin és Fia Kft. kérelmét elfogadva a Budapest, IX. Ráday u. 23. földszint IV. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 50%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 3 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 119/2021. (X.13.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 115/2021. (X.13.) sz. határozatát visszavonja és a GELKA FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmét elfogadva a Budapest, IX. Ráday u. 16. földszint V. sz. alatti nem lakás célú helyiségcsoport után fizetendő bérleti díj 50%-kal történő mérsékléséhez 2021. október 1. és 2022. április 30. közötti időszakra hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 3 nem)

Top