2021. szeptember 8.-án 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.43/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021., 29/2-3/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

GKB.44/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 39/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

(3 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

GKB.45/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 40/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések

37/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.46/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 37/2021. sz. ” Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések” című előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját a B változat, 2. pontját a 2. változat szerint. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

 

5./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése

31/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.47/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 31/2021. sz. – ”A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése” című – előterjesztés határozati javaslatát kiegészítve a 437 millió Ft-os legkisebb elidegenítési árral. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

32/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.48/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 32/2021. sz. – ”Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása 

43/2021., 43/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.49/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a következő, 2021. október 13-án tartandó rendes ülésére meghívja a Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület elnökét és újra tárgyalja a 43/2021. sz. – ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. október 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése

36/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.50/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 36/2021. sz. ”Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése” című előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

9./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása

20/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.51/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. működéséről szóló beszámolót a következő, 2021. október 13-án tartandó rendes ülésén tárgyalja meg.”

(2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.52/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 20/2021. sz. – ”A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

GKB.53/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. sz. – ”Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést az alábbi kiegészítéssel: 

 1. november 11. –  Beszámoló a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. működéséről és integrációjáról.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Sz-39/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.54/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Haller u. 15. földszint I. sz. alatti helyiség Royal Smoke 2013 Bt. bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 7.600.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.

Határidő: 180 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

GKB.55/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Sobieski J. u. 35. szuterén I. sz. alatti helyiség Molnár Ilona Györgyi e.v. bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 5.990.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egyösszegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.

Határidő: 180 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő elidegenítése

Sz-40/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.56/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Táblás köz 1. földszint G34. sz. alatti ingatlan Liptay Attila Imre bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 1.190.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egy összegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése

Sz-41/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.57/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Pink Rosa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmét méltányolja, és a Budapest, IX. Ráday u. 15. földszint III. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fizetendő bérleti díj 50%-os mérsékléséhez 2021. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

14./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-42/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.58/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ az Sz-42/2021. sz. – „Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése” című – előterjesztést zárt ülésen 

2./ az Sz-44/2021. sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést zárt ülésen 15. napirendi pontként

tárgyalja meg.

Határidő: 2021. szeptember 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

A 14-15. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a GKB.59-70/2021. (IX.8.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

 

16./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése

Sz-43/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.71/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Vaskó Szilviával a Budapest IX. kerület, Viola utca 21. fsz. 1. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.72/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Dr. Bartos Barbarával a Budapest IX. kerület, Thaly Kálmán utca 19. tetőtér 26. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.73/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Varga Ágotával a Budapest IX. kerület, Viola utca 17. fsz. 1. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.74/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szepesi Ferenc Krisztiánnal a Budapest IX. kerület, Thaly Kálmán utca 19. II. em. 24. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.75/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Rácz Evelinnel a Budapest IX. kerület, Viola utca 52. fsz. 7. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.76/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bagi Zoltán Miklóssal a Budapest IX. kerület, Berzencey utca 30. I. em. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.77/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Catanzáró-Harmat Andreával a Budapest IX. kerület, Lenhossék utca 21. I. em. 8. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

17./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez

48/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

GKB.78/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 48/2021. sz. – ”Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

18./ Költségelvű bérlakás-pályázat elbírálása

Sz-45/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.79/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 25. II. 17. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ az I. kategóriában (gyermekkel költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 25. II. 17. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg: 

 1. helyezett: Jeszenka Erika Borbála

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.80/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére  a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 25. II. 19. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ az I. kategóriában (gyermekkel költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 25. II. 19. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg 

 1. helyezett: Bresnyák Noémi

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.81/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 25. tetőtér 25. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ az I. kategóriában (gyermekkel költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 25. tetőtér 25. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg: 

 1. helyezett: Seregi Viktória

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.82/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. földszint 2. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ a II. kategóriában (gyermek nélkül költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. földszint 2. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg: 

 1. helyezett: dr. Reines János
 2. helyezett: Pál Nikolett Éva

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.83/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére a meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. földszint 5. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ a II. kategóriában (gyermek nélkül költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. földszint 5. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg:

 1. helyezett: Horváth Hanna
 2. helyezett: Pál Nikolett Éva

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.84/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. I. 13. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ a II. kategóriában (gyermek nélkül költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. I. 13. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg):

 1. helyezett: Szántó Döniz Nikoletta
 2. helyezett: Pál Nikolett Éva

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.85/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. II. 26. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ a II. kategóriában (gyermek nélkül költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. II. 26. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg: 

 1. helyezett: Hlavacsek Renátó
 2. helyezett: Földvári Bence István

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB.86/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére a Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. II. 35. szám alatti lakás bérbeadására költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2./ a II. kategóriában (gyermek nélkül költöző pályázók) meghirdetett Bp. IX. ker. Balázs B. u. 14. II. 35. szám alatti lakásra az alábbi eredményt állapítja meg: 

 1. helyezett: Balogh Vivien
 2. helyezett: Földvári Bence István

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel történő megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

19./ Pályázat kiírása üres lakások bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával

Sz-47/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB.87/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ javasolja a Polgármesternek nyilvános pályázat kiírását a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban szereplő tartalommal, összesen 7 db lakás bérbeadására, piaci alapú lakbérfizetési kötelezettséggel.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről, lebonyolításáról, elbírálásáról. 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati nyertesekkel a bérleti szerződések megkötéséről.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-47/2021. sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást az ingatlan.com weboldalon is tegye közzé és egyben felkéri a Vagyonkezelési Irodát, hogy a piaci alapon történő lakáspályázatok tekintetében vizsgálja meg az egyéb ingatlan-hirdetési oldalakon történő megjelentetés lehetőségét is.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, egyhangú)

Top