2021. szeptember 8.-án 16.00 órakor tartott rendes ülés

2021. 09.08-án 16.00 órakor tartott rendes ülés

GKB.43/2021. (IX.8.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
GKB.44/2021. (IX.8.) sz. 2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
GKB.45/2021. (IX.8.) sz. 3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
GKB.46/2021. (IX.8.) sz. 4./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések
GKB.47/2021. (IX.8.) sz. 5./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
GKB.48/2021. (IX.8.) sz. 6./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
GKB.49/2021. (IX.8.) sz. 7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása
GKB.50/2021. (IX.8.) sz. 8./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
GKB.51/2021. (IX.8.) sz. 9./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása
GKB.53/2021. (IX.8.) sz. 10./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról
GKB.54/2021. (IX.8.) sz. 11./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
GKB.56/2021. (IX.8.) sz. 12./ Területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő elidegenítése
GKB.57/2021. (IX.8.) sz. 13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség után fizetendő bérleti díj mérséklése
GKB.58/2021. (IX.8.) sz. 14./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
GKB.71/2021. (IX.8.) sz. 16./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése
GKB.78/2021. (IX.8.) sz. 17./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez
GKB.79/2021. (IX.8.) sz. 18./ Költségelvű bérlakás-pályázat elbírálása
GKB.87/2021. (IX.8.) sz. 19./ Pályázat kiírása üres lakások bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával
Top