2021. július 27-én 16.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában

16/2021. sz., 16/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 35/2021. (VII.27.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2021., 16/2/2021. számú, ”Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában” című előterjesztések határozati javaslatait.

Határidő: 2021. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

Top