2021. 07.14-én 11.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

14/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők

 

GKB 33/2021. (VII.14.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 14/2021. számú ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című előterjesztést. 

Határidő: 2021. július 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Top