2021. július 5.-én 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás

10/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

 

GKB 28/2021. (VII.5.) Visszavonta a GKB 29/2021. (VII.5.) sz. határozat.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2021. számú,” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás” című előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 29/2021. (VII.5.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a GKB 28/2021. (VII.5.) sz. határozatát visszavonja.

Határidő: 2021. július 5.

Felelős: Takács Krisztián

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt).

 

GKB 30/2021. (VII.5.)

Határozat

 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2021. számú” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás” című előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. időszakra módosuljon. 

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

11/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 31/2021. (VII.5.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadja a Képviselő-testületnek a 11/2021. számú „A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása” című előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 nem)

Top