2020. október 7-én 15.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ügyrendjének módosítása

Sz-219/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

GKB 224/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 2020. október 7. napjától, Ügyrendjének II. 1. pontját módosítja: „II.1. A bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a képviselő-testületi ülést megelőző napon. A rendes ülések kezdési időpontja 16:00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet. Rendes ülések munkanapokon ugyanerre a kezdési időpontra hívhatók össze.”

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 225/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a soron következő bizottsági ülés napirendjei között szerepeljen a „Tájékoztató a I-IX. havi teljesítés tényadatairól.” című – előterjesztés.

Határidő: soron következő bizottsági rendes ülés

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás helyett: 10 igen, egyhangú)

(Gyurákovics Andrea, Mezey István és Dr. Bácskai János bizottsági tagok igennel kívántak szavazni.)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 226/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020 sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 227/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 29. § (1) bekezdésében, a vételár a (csökkentett) forgalmi érték 70 %-a, helyett 80 %-a szerepeljen a lakásrendeletben.”

(4 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)”

 

GKB 228/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/3/2020 sz. ”Módosító javaslat a 130/2020. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 229/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2020 sz. ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést.”

(3 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Parkolási közszolgáltatási szerződés

181/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

GKB 230/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 181/2020 sz. ”Parkolási közszolgáltatási szerződés” című – előterjesztés módosító javaslatát.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 231/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 181/2020 sz. ”Parkolási közszolgáltatási szerződés” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./ A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata

182/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 232/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 182/2020 sz. ” A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata” című – előterjesztés határozati javaslatának módosítását az alábbiak szerint: 

”Az Európai Beruházás és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által bérelt, 1094 Budapest, Balázs Béla utca 32/b. földszint 2. szám alatti helyiség után fizetendő bérleti díj mértékének, az eredeti bérleti szerződés szerinti visszaállítására” módosul.

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 233/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Bizottság soron következő rendes ülésére készítsen egy tájékoztató anyagot az Önkormányzat által kedvezményesen bérbeadott, nem lakáscélú helyiségek kedvezményének mértékéről.

Határidő: soron következő rendes ülés

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 234/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 182/2020 sz. ” A Liliput Nonprofit Kft. és az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szerződéseinek felülvizsgálata” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Médiacég alapítása

141/3/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 235/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 141/3/2020 sz. ”Média cég alapítása” című – előterjesztést leveszi a napirendről.”

(5 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 236/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Somlai János kabinetvezető úrnak hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 237/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 141/3/2020 sz. ”Médiacég alapítása” című – előterjesztést leveszi a napirendről.

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-247/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 238/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Princz Róbertnével és Princz Mónikával a Budapest IX. kerület, Thaly K. u. 14. V. em. 2. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 239/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Andrással és Nagyné Pálinkás Mariannával a Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 31-33. 6. ép. fszt. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 240/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Fényes Józseffel, ifj. Fényes Józseffel és Fényes Józsefnével a Budapest IX. kerület, Pöttyös u. 7. III. em. 4. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 241/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Farkas Ibolyával a Budapest IX. kerület, Márton u. 13. I. em. 20. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 242/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szabó Katalinnal a Budapest IX. kerület, Drégely u. 16. fszt. 1. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 243/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Lajosnéval a Budapest IX. kerület, Csengettyű u. 1. 2. ép. fszt. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 244/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Károlyi Máriával a Budapest VII. kerület, Bethlen G. u. 3. III. em. 28. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 245/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Nagyváthy Erik Márkkal a Budapest IX. kerület, Ferenc krt. 26. I. em. 4. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 246/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Forgács Györggyel és Forgács Györgynével a Budapest IX. kerület, Gubacsi út 21. I. em. 21. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 247/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Róka Lászlóval a Budapest IX. kerület, Gyáli út 21-23. V. ép.  IV. em. 18. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 248/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szalóki Bernadettel a Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 31-33. 8. ép. fszt. 2. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése a) pontja alapján

Sz-244/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 249/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Kálmán Jánosné részére a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/A. II. em. 21. szám alatti 3 szobás, összkomfortos, 82,92 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 250/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Víghné Filep Ágnes részére a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/B. III. em. 2. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 51,41 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 251/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Némethné Balogh Beatrix részére a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/B. I. em. 3. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 57,49 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 252/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Tribol Valéria részére a Budapest IX. kerület, Lenhossék u. 7-9. A. ép. III. em. 2. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 59,68 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 253/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Lakatos Miklósné részére a Budapest IX. kerület, Lenhossék u. 7-9. A. ép. I. em. 5. szám alatti 1 szobás, összkomfortos, 38,30 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 254/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Kalucza Rozália részére a Budapest IX. kerület, Márton u. 5/A. I. em. 7. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 52,25 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 255/2020. (X.7.) sz. Visszavonta a 681/2020. (XII.11.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Fekete Lászlóné részére a Budapest X. kerület, Somfa köz 11. VII. em. 43. szám alatti 1,5 szobás, összkomfortos, 58 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 256/2020. (X.7.) sz. Módosította az 594/2020. (XI.20.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Greksa Erzsébet részére a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 33/A. I. em. 11. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 64,78 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése c) pontja alapján

Sz-245/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 257/2020. (X.7.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 9-15. napirendi pontokat zárt ülés keretei között tárgyalja tovább.

Határidő: 2020. október 7.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, egyhangú)

Top