2020. szeptember 09-én 15.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása

155/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 177/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2020 sz. ”A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása” című – előterjesztés vonatkozásában a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság által felállított preferencia-listát.”

(4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 178/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2020 sz. ”A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 179/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2020 sz. ”A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját Márton József vonatkozásában.”

 (4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 180/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2020 sz. ”A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját dr. Lassú Tibor vonatkozásában.”

 (2 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 181/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2020 sz. ”A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját Polyák Béla vonatkozásában.”

 (1 igen, 2 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 182/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2020 sz. ”A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját Újlaki Tamás Péter vonatkozásában.”

 (1 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

2./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása

156/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 183/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020 sz. ”Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban” című – előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 184/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020 sz. ”Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját.”

 (3 igen, 6 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 185/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020 sz. ”Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban” című – előterjesztés határozati javaslatának 3 pontját.”

 (4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 186/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 156/2020 sz. ”Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban” című – előterjesztés határozati javaslatának 4. pontját.”

 (4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 187/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 2. napirendi pont vitáját újra megnyitja.”

 (4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ A Gazdasági Bizottság GB 144/2015. (VI.17.) számú határozatának visszavonása 

Sz-201/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 188/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-201/2020. sz. – ”A Gazdasági Bizottság GB 144/2015. (VI.17.) számú határozatának visszavonása című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.”

 (6 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 189/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy

  • a Gazdasági Bizottság GB 144/2015. (VI.17.) számú határozatát visszavonja
  • felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Liliput Nonprofit Kft. által bérelt 1094 Budapest, Ferenc tér 4. fszt. II. szám alatti helyiség után fizetendő bérleti díjnak az együttműködési megállapodás megkötése előtti mértékre emelésére.”

 (4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 190/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Liliput Kft. és a Vertikaland Kft-ét üzemeltető alapítvány bérleti és együttműködési szerződésének felülvizsgálatát készítse elő a következő képviselő-testületi ülésre.

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 191/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2020 sz. ”Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 192/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2020 sz. ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 (2 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

6./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása alapján

161/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 193/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 161/2020 sz. ”A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása alapján” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

133/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 194/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2020 sz. ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása

162/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

GKB 195/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 162/2020 sz. ”Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása” című – előterjesztést.”

 (4 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

9./ Médiacég alapítása

141/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 196/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 141/2020 sz. ”Média cég alapítása” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Felügyelő Bizottság 5 tagú legyen.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 197/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 141/2020 sz. ”Média cég alapítása” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy nem tesz a Bizottság javaslatot a Felügyelő bizottsági tagok és a Könyvvizsgáló személyére.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 198/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 141/2020 sz. ”Média cég alapítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 199/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020 sz. ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

11./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése 

Sz-176/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 200/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Nagyné Jóni Xéniával a Budapest IX. kerület, Mihálkovics u. 14. fszt. 15. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 201/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Vadászi Évával a Budapest IX. kerület, Drégely u. 9. II. em. 26. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 202/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Peák Gabriellával a Budapest IX. kerület, Thaly K. u. 19. fszt. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 203/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bari Tündével a Budapest IX. kerület, Bakáts u. 1-3. A. ép. mfszt. 10. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 204/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Suszter Istvánnal a Budapest IX. kerület, Thaly K. u. 19. fszt. 5. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 205/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Vincze Györgynével a Budapest IX. kerület, Üllői út 111. II. em. 33. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 206/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Sebán Krisztián Istvánnal a Budapest IX. kerület, Üllői út 109/C. III. em. 36. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 207/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szigeti Beátával a Budapest IX. kerület, Táblás köz 9. fszt. 216. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 208/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Báthory Tímeával a Budapest IX. kerület, Balázs B. u. 27/B. fszt. 10. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 209/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Regős István Józseffel és Regősné Pukoli Máriával a Budapest IX. kerület, Földváry u. 3. II. em. 34. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 210/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Kacsányiné Pap Mónikával a Budapest IX. kerület, Balázs B. u. 27/B. fszt. 6. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Sz-177/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 211/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-177/2020. számú „Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

A 12. napirendi pont hozzászólásai és a GKB 212-213/2020. (IX.9.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

13./ Bp. X., Cserkesz u. 15. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Sz-178/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 214/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

1./ úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 754/10000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a Budapest X., Cserkesz u. 15. sz. alatti Társasház közös tulajdonát képező 12,4 m2 alapterületű közös WC, Matyók Erika tulajdonostárs részére történő elidegenítéséhez 1.000.000,-Ft vételáron.

2./ felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés és az Alapító okirat aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

14./ Bp. IX., Lónyay u. 23. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú tetőtér elidegenítése

Sz-179/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 215/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

1./ úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 357/10000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a Budapest IX., Lónyay u. 23. sz. alatti Társasház közös tulajdonát képező tetőtér elidegenítéséhez a Márk Otthon Kft. részére.

2./ felhatalmazza a polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

15./ A Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 6. (38013/2 hrsz.) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Sz-202/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 216/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-202/2020. számú –  „A Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 6. (38013/2 hrsz.) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye” című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

A 15. napirendi pont hozzászólásai és a GKB 217/2020. (IX.9.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben található.

 

16./ Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 5. (hrsz: 36814/0/A/18) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Sz-180/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 218/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal a Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 5. (hrsz: 36814/0/A/18) szám alatti 66 m² alapterületű öröklakásra vonatkozóan – a 2020. augusztus 7. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 34.000.000,-Ft, – azaz harmincnégymillió forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

17./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata 

Sz-181/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 219/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Sz-181/2020. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati hirdetményt és a Sz-181/2020. sz. előterjesztés 2. számú mellékletében 1-17. sorszámmal megjelölt helyiségek kerülnek meghirdetésre. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, elbírálásáról valamint a bérleti vagy adás-vételi szerződések pályázati nyertesekkel történő megkötéséről.

Határidő: 120 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

18./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdésének c) pontja alapján

Sz-182/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 220/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek, Váraljai György jogcímnélküli lakáshasználó részére – a felhalmozott 2.055.219 Ft összegű tartozás fenntartása mellett – a Budapest IX. kerület, Ferenc krt. 41. I. emelet 3. szám alatti 1,5 szobás, komfortos, 65,56 m2 alapterületű lakás 1 év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

19./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye 

Sz-183/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 221/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-183/2020. számú – ”Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, egyhangú)

Top